Stichting Vrienden van De Molenberg

De doelstelling van Stichting Vrienden van De Molenberg is het bevorderen van welzijn en welbevinden van bewoners van woonzorgcentrum Vilente De Molenberg te Oosterbeek. Wij bekostigen zaken, die niet uit de reguliere middelen, vanuit de AWBZ of eigen bijdragen van bewoners, kunnen worden betaald. Gelden worden verkregen vanuit giften, donaties, acties, legaten en schenkingen.

Geef bewoners van Vilente De Molenberg dat beetje extra dat vanuit de steeds krapper wordende zorgbudgetten niet meer kan worden gefinancierd. Steun ons en wordt Vriend van De Molenberg en maak uw gift over op NL76 ABNA 0618 1848 48. De bewoners van De Molenberg zijn u zeer dankbaar!

Bestuur Stichting Vrienden van De Molenberg
Voorzitter: Dick van Oort
Secretaris: Susanne Hermsen-Pfeiffer
Penningmeester: Ton Konings

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden werken voor de stichting als vrijwilliger. Niemand ontvangt een vergoeding voor tijd en/of energie die aan de stichting wordt besteed. Uitsluitend die kosten die door een bestuurslid worden gemaakt direct ten behoeve van de stichting komen in aanmerking voor een vergoeding.

Wat doen we?
Onze doelstelling is het bevorderen van welzijn en welbevinden van bewoners van verpleeghuis De Molenberg. De stichting bekostigt zaken die niet uit de reguliere middelen, vanuit de AWBZ of eigen bijdrage bewoners kunnen worden betaald.

Financieel
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Rekeningnummer
NL76 ABNA 0618 1848 48