Op weg naar een duurzaam Vilente

Wij zijn ons bewust dat wij als zorgorganisatie een maatschappelijke functie hebben. Onderdeel van onze koers ‘Zorg voor ouderen van A tot Z’ is het bieden van goede zorg in een veilige omgeving. Deze zorg willen wij bieden in duurzame gebouwen. Wij hebben voor de hele organisatie een routekaart opgesteld om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze routekaart komt voort uit afspraken uit het Klimaatakkoord en de Green Deal Duurzame Zorg.

Bewustwording van energieverbruik

Als zorgorganisatie met meer dan 250 FTE aan medewerkers, zijn wij het verplicht om een Energie-audit volgens de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) te doen. Het doel van de EED Energie-audit is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De Energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen Vilente. Ook geeft de audit ons inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Terugdringen CO2-uitstoot

Wij zetten ons in om de CO2-uitstoot van onze gebouwen fors terug te dringen. De landelijke doelstelling voor de zorgsector is een vermindering van 49% van de CO2-uitstoot in 2030 en 95% voor 2050. In 2019 heeft Vilente 747 ton CO2 uitgestoten. Onze doelstelling is om al in 2024 nog maar 291 ton uit te stoten, dus 456 ton minder dan de huidige uitstoot. In 2030 willen wij de hoeveelheid CO2-uitstoot teruggebracht hebben naar 171 ton. Een besparing van 77%! In de jaren daarna gaan we verder kijken naar de mogelijkheden om te voldoen aan de landelijke eis van 95% besparing.

Energiebesparende maatregelen

Hoe gaan wij de CO2-uitstoot terugdringen? Wij hebben een overzicht gemaakt van mogelijke energiebesparende maatregelen. Deze hebben wij in een meerjarenplanning gezet. Elk jaar voeren wij maatregelen uit die bijdragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Denk hierbij aan het beter isoleren van gevels en leidingwerk, het toepassen van Warmte Koude Opslag (WKO)en LED-verlichting en wit- en bruingoed met minimaal label A++ .

De meeste energiemaatregelen zijn voor de komende 5 jaar ingepland. Daarna volgen de voorziene maatregelen op natuurlijke momenten.