Voor meer informatie over Thuis wonen met dementie

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Thuis wonen met dementie

Een grote opgave van de samenleving de komende jaren is het langer thuis wonen van een groeiend aantal mensen met dementie. Thuiszorg Vilente kan daarbij ondersteuning bieden.

De wijkverpleegkundige van Vilente heeft veel ervaring met dementie. Samen kijken we wat u nodig heeft om u zelfstandig te kunnen blijven redden in uw thuissituatie. Heeft u mensen in uw omgeving waar u op terug kunt vallen? Wij helpen u om dit in kaart te brengen. Als u wilt, helpen wij u ook om afspraken met hen te maken over wat zij voor u kunnen doen.

Casemanager dementie
U kunt ook contact opnemen met een ‘casemanager dementie’. Deze persoon kan uw gehele situatie overzien en biedt houvast in vaak moeilijke situaties. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van moeilijk en onbegrepen gedrag of een overbelaste mantelzorger. De casemanager begeleidt de cliënt, de mantelzorger en het tehuiszorgteam. Voor ondersteuning van een casemanager heeft u een indicatie nodig. Vilente Klantadvies kan u daarover informeren.