Voor meer informatie over Psychologie

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Psychologie

De psycholoog kan u weer op weg helpen
Ervaart u psychische problemen en komt u er alleen of met hulp van uw omgeving niet uit? Samen met u pakt de psycholoog uw probleem concreet en praktisch aan. Wat heeft u nodig om zich goed te voelen? Deze vraag staat centraal. In goed overleg kiezen we samen de begeleiding en behandeling die bij u past. Een paar doelgerichte gesprekken zijn vaak genoeg om u weer op weg te helpen. We hebben aandacht voor uw verhaal. Onze psychologen werken op iedere locatie van Vilente. U kunt dus altijd een beroep op hen doen.

Wat is er aan de hand?
Door onderzoek te doen en gesprekken met u te voeren, probeert de psycholoog te achterhalen wat er met u aan de hand is. Veranderingen in het denken, uw stemming of gedrag kunnen op die manier in kaart worden gebracht. Dit kan leiden tot een advies, een individuele behandeling of het opstellen van een plan voor begeleiding. Ook uw naasten en uw zorgteam kunnen wij hierbij betrekken.

Hoe ziet een behandeling eruit?
Bij een individuele behandeling kunnen we gebruik maken van bijvoorbeeld oplossingsgerichte gespreksvoering, cognitieve therapie of mindfulness. Soms is individuele behandeling niet mogelijk. Ook dan proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Samen met het zorgteam en eventueel in samenspraak met uw naasten, stellen we een begeleidingsplan op. Uw kwaliteit van leven staat daarin centraal. Het plan is bedoeld om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Voor specifieke problematiek is een GezondheidsZorg-psycholoog (GZ) beschikbaar. Deze is aangesloten bij ParkinsonNet.

Ondersteuning mantelzorgers
De psycholoog biedt ook hulp en informatie aan mantelzorgers. Bijvoorbeeld bij het beter leren omgaan met moeilijk en onbegrepen gedrag. Maar ook bij gevoelens van overbelasting.

Samenwerking met andere behandelaars

Vilente heeft een Advies- en behandelcentrum. Dit houdt in dat er meerdere disciplines onder één dak werken. De psychologen werken waar nodig dan ook nauw samen met andere disciplines. Mocht u uitgebreide klachten hebben waarbij de expertise van meerdere disciplines nodig is, is dit door de korte lijnen snel geregeld.

Aanmelden voor psycholoog

De psycholoog is niet direct toegankelijk. Dit houdt in dat u met een verwijzing van een arts of specialist een afspraak kunt maken.  Voor meer informatie over behandelingen of het maken van een afspraak met een psycholoog kunt u contact opnemen met Vilente Klantadvies via 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl

Locaties/Werktijden

Onze psychologen werken op alle locaties van Vilente.

De therapeuten zijn van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 bereikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vilente klantadvies.

Wie betaalt de psycholoog?

Wanneer u een zorgindicatie met behandeling hebt dan worden de behandelingen betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling psychologie via Vilente klantadvies.

Mocht u verhinderd zijn en u af willen melden voor uw afspraak, graag minimaal 24 uur van te voren afmelden anders zijn wij genoodzaakt om een behandeling in rekening te brengen.