Voor meer informatie over Muziektherapie

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Muziektherapie

Ontspannen en communiceren door muziek
Muziektherapie kan u helpen om te ontspannen, uw stemming te verbeteren of andere problemen te verminderen. En door muziek kunnen we met elkaar communiceren. Door samen muziek te maken, te beluisteren en te ervaren kunnen problemen als slapeloosheid, somberheid en het omgaan met rouw op een goede manier behandeld worden. Muziek kan ook deel uitmaken van de behandeling als u problemen heeft met bewegen. Het brengt mensen vaak vanzelf in beweging. En daarvoor hoeft u geen muzikale kennis of vaardigheden te hebben. Doordat spreken tijdens de therapie niet belangrijk is, is muziektherapie voor veel mensen juist een prettige behandelvorm. De beleving van de muziek staat hierbij centraal.

Individueel of in groepen
Muziektherapie is geschikt voor volwassenen en ouderen met lichamelijke, psychische of cognitieve problemen. Denk aan moeite met het uiten van gevoelens, verwerken van rouw, moeite met bewegen, somberheid, angst, slapeloosheid en nog vele andere problemen. De therapie kan individueel of in groepen worden aangeboden.

De muziektherapeuten zijn gespecialiseerd in therapie voor mensen met dementie, afasie en andere neurologische aandoeningen. Zij werken samen met u, uw mantelzorgers en waar nodig andere behandelaars. De muziektherapeut geeft u advies en samen stelt u een behandelplan op, waarna u aan de slag gaat.

Samenwerking met andere behandelaars

Vilente heeft een Advies- en behandelcentrum. Dit houdt in dat er meerdere disciplines onder één dak werken. De muziektherapeuten werken dan ook nauw samen met andere disciplines zoals de psycholoog en logopedist. Mocht u uitgebreide klachten hebben waarbij de expertise van meerdere disciplines nodig is, is dit door de korte lijnen snel geregeld.

Aanmelden voor muziektherapie

De muziektherapeut is tegenwoordig direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken bij de therapeut. Voor sommige aandoeningen heeft u wel een verwijsbrief nodig van de arts of specialist in verband met de vergoeding. Voor muziektherapie aan huis is altijd een verwijsbrief nodig. Vraagt u voor de zekerheid een verwijsbrief van de arts of overleg met uw therapeut. Voor meer informatie over behandelingen of het maken van een afspraak met een muziektherapeut, kunt u contact opnemen met Vilente Klantadvies via 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl.

Locaties/Werktijden

Onze muziektherapeuten werken op alle locaties van Vilente.

De therapeuten zijn van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vilente klantadvies.

Wie betaalt de muziektherapeut?

Zolang u bij Vilente verblijft, wordt muziektherapie meestal vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of door uw zorgverzekeraar. Woont u niet bij Vilente, dan worden de kosten voor een consult (mogelijk) vergoed vanuit uw zorgverzekering. Voor informatie over de vergoeding van de muziektherapeut, bekijk uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verhinderd of wilt u zich afmelden voor uw afspraak? Zorg ervoor dat u dit minimaal 24 uur van te voren doet. Zo voorkomt u dat wij een behandeling in rekening brengen.