Voor meer informatie over Logopedie

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Logopedie

Logopedie is meer dan spraakles. Onze logopedisten hebben ruime ervaring in het begeleiden van volwassenen en ouderen. Uw wensen zijn daarbij ons uitgangspunt: wat heeft ú nodig om zo goed mogelijk te kunnen communiceren met de mensen in uw omgeving of om zonder verslikken te kunnen blijven genieten van eten en drinken.

Samen met u zoekt onze logopedist naar een passende oplossing. Soms gebeurt dit in de vorm van adviezen aan uzelf en uw omgeving, bijvoorbeeld over welke maatregelen u kunt treffen om veilig te kunnen eten en drinken. In andere gevallen is er training van nieuwe vaardigheden nodig. Ook in de laatste levensfase kunnen wij u begeleiden bij het vinden van een passende oplossing voor logopedische problemen.

Samenwerking met andere behandelaars

Vilente heeft een advies en behandelcentrum. Dit houdt in dat er meerdere disciplines onder één dak werken. De logopedisten werken dan ook nauw samen met andere disciplines zoals de ergotherapeut, fysiotherapeut en diëtist. Mocht u uitgebreide klachten hebben waarbij de expertise van meerdere disciplines nodig is, is dit door de korte lijnen snel geregeld.

Aanmelden voor Logopedie

De logopedist is niet direct toegankelijk. Dit houdt in dat u met een verwijzing van een arts of specialist een afspraak kunt maken. Voor logopedie aan huis is ook een verwijsbrief nodig.  Voor meer informatie over behandelingen of het maken van een afspraak met een logopedist, kunt u contact opnemen met Vilente Klantadvies via 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl

Locaties/Werktijden

Onze logopedisten werken in alle locaties van Vilente.

De logopedisten zijn van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vilente klantadvies.

Wie betaalt de logopedist?

Zolang u bij Vilente verblijft, wordt behandeling door een logopedist meestal vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of door uw zorgverzekeraar. Woont u niet bij Vilente, dan worden de kosten voor een consult (mogelijk) vergoed vanuit uw zorgverzekering. Voor informatie over de vergoeding van de behandeling door een logopedist, bekijk uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verhinderd of wilt u zich afmelden voor uw afspraak? Zorg ervoor dat u dit minimaal 24 uur van te voren doet. Zo voorkomt u dat wij een behandeling in rekening brengen.