Voor meer informatie over Geestelijke verzorging

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Geestelijke verzorging

Zingeving en levensvragen
Zijn er bij u vragen over ziekte, verlies van wat u dierbaar was, wat de zin van uw leven nog is, bijvoorbeeld omdat u steeds afhankelijker bent geworden? Voelt u zich eenzaam, begrijpt u niet waarom u dit allemaal mee moet maken, tobt u met vragen, of dingen uit het verleden die telkens weer terugkeren en waar u soms van wakker ligt? Deze vragen kunnen heel vertrouwelijk zijn. Het worden ‘trage vragen’ genoemd, die langzaam naar boven komen en waar een luisterend oor voor nodig is van iemand die daar uitgebreid de tijd voor neemt.

Geestelijk verzorgers zijn ervoor opgeleid om naar u te luisteren. Zij helpen u bij het verhelderen van uw vragen en gevoelens. Zo kunt u ontdekken wat het is dat uw hart raakt. Voor sommige mensen hebben hun vragen te maken met wat zij geloven, voor anderen niet. Soms denken mensen: het heeft geen zin om erover te praten, want er verandert toch niets door. Maar mensen die gehoord worden, kunnen vaak weer ruimte ervaren en openingen zien. Dat kan helpen om een nieuwe levensfase, met alle pijn die daar soms bij hoort, te accepteren. Vaak zijn hier meerdere gesprekken voor nodig. Ook bieden geestelijk verzorgers hulp bij de laatste levensfase. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Samenwerking met andere behandelaars

Vilente heeft een Advies- en behandelcentrum. Dit houdt in dat er meerdere disciplines onder één dak werken. De geestelijke verzorgers werken dan ook nauw samen met andere disciplines. Mocht u uitgebreide klachten hebben waarbij de expertise van meerdere disciplines nodig is, is dit door de korte lijnen snel geregeld.

Aanmelden voor geestelijke verzorging

De geestelijk verzorger is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken bij de geestelijke verzorger. Het is voldoende wanneer u aangeeft dat u behoefte hebt om met iemand te praten. Voor meer informatie over behandelingen of het maken van een afspraak met een geestelijke verzorger, kunt u contact opnemen met Vilente Klantadvies via 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl.

Locaties/Werktijden

De geestelijke verzorging is beschikbaar op alle locaties in Vilente.

De geestelijke verzorgers zijn van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vilente klantadvies.

Wie betaalt de geestelijke verzorger?

Zolang u bij Vilente verblijft, wordt een bezoek van de geestelijk verzorger meestal vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of door uw zorgverzekeraar. Woont u niet bij Vilente, dan worden de kosten voor een consult (mogelijk) vergoed vanuit uw zorgverzekering. Voor informatie over de vergoeding van de geestelijk verzorger, bekijk uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verhinderd of wilt u zich afmelden voor uw afspraak? Zorg ervoor dat u dit minimaal 24 uur van te voren doet. Zo voorkomt u dat wij een bezoek in rekening brengen.