Voor meer informatie over Ergotherapie

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Ergotherapie

Als alledaagse handelingen, zoals tandenpoetsen, moeilijk worden
Als u een beperking heeft, worden handelingen die eigenlijk heel normaal zijn of zouden moeten zijn, een probleem. Een ergotherapeut komt in beeld, als u merkt dat alledaagse dingen zoals tandenpoetsen, jezelf wassen en aankleden, of een boterham smeren, minder goed gaan of helemaal niet meer lukken. Ook wanneer u moeite heeft met het aantrekken van uw schoenen, zelfstandig uit uw bed te komen, u te kunnen verplaatsen of om goed te kunnen blijven zitten of liggen, kan de ergotherapeut u helpen om weer zo goed mogelijk te functioneren.

Opnieuw of op een andere manier aanleren
Uw vraag is het uitgangspunt van onze behandeling. Samen zoeken we naar een oplossing. Op basis van uw mogelijkheden en beperkingen, kunt u alledaagse activiteiten opnieuw of op een andere manier aanleren. Daarvoor werkt de ergotherapeut tijdens de behandeling intensief samen met u, uw mantelzorger en andere behandelaars, zoals de huisarts en fysiotherapeut.

De ergotherapeuten van Vilente zijn lid van ParkinsonNet en MS Zorg Nederland.  Parkinson en multiple sclerose  zijn complexe aandoeningen die klachten en beperkingen kunnen veroorzaken die om een specialistische aanpak vragen.

Hulpmiddelen en aanpassingen
De ergotherapeut kan u adviseren over aanpassingen en hulpmiddelen, helpen met de aanschaf en u hiermee leren omgaan. U kunt ook bij de ergotherapeut terecht als u aanpassingen nodig heeft in uw woning, of als u zich als zoon of dochter afvraagt hoe dat bij uw ouders thuis verbeterd kan worden.

Samenwerking met andere behandelaars

Vilente heeft een Advies- en behandelcentrum. Dit houdt in dat er meerdere disciplines onder één dak werken. De ergotherapeuten werken dan ook nauw samen met andere disciplines zoals de fysiotherapeut. Mocht u uitgebreide klachten hebben waarbij de expertise van meerdere disciplines nodig is, is dit door de korte lijnen snel geregeld.

Aanmelden voor ergotherapie

De ergotherapeut is tegenwoordig direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken bij de therapeut. Voor sommige aandoeningen heeft u wel een verwijsbrief nodig van de arts of specialist in verband met de vergoeding. Voor ergotherapie aan huis is altijd een verwijsbrief nodig. Vraagt u voor de zekerheid een verwijsbrief van de arts of overleg met uw therapeut. Voor meer informatie over behandelingen of het maken van een afspraak met een ergotherapeut, kunt u contact opnemen met Vilente Klantadvies via 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl.

Locaties/Werktijden

Onze ergotherapeuten werken op alle locaties van Vilente.

De therapeuten zijn van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vilente klantadvies.

Wie betaalt de ergotherapeut?

Zolang u bij Vilente verblijft, wordt behandeling door een ergotherapeut meestal vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of door uw zorgverzekeraar. Woont u niet bij Vilente, dan worden de kosten voor een consult (mogelijk) vergoed vanuit uw zorgverzekering. Voor informatie over de vergoeding van de behandeling door een ergotherapeut, bekijk uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verhinderd of wilt zich afmelden voor uw afspraak? Zorg ervoor dat u dit minimaal 24 uur van te voren doet. Zo voorkomt u dat wij een behandeling in rekening brengen.