Zorgzwaartepakket (ZZP)

Elke cliënt in één van onze woonzorglocaties heeft een persoonlijke ZZP indicatie, een zogenaamd zorgzwaartepakket. Mensen die ‘zorg met verblijf’ nodig hebben krijgen een zorgzwaartepakket. Deze is afgegeven door het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ) in een indicatiebesluit. Afspraken over welke zorg gegeven wordt en over de kwaliteit van zorg, worden door de zorgmedewerker en de cliënt samen gemaakt en vastgelegd in het zorgleefplan (ZLP).

De ZZP’s zijn een onderdeel van de Wlz. Een ZZP is een hoeveelheid zorg die past bij uw zorgbehoefte ofwel uw zorgzwaarte. Dat wil zeggen: bij een lichtere zorgzwaarte kunt u nog het een en ander zelfstandig, maar hebt u wel elke dag hulp of ondersteuning nodig. Bij een hoge zorgzwaarte kunt u zelf weinig en heeft u dagelijks veel zorg nodig op gebied van bijvoorbeeld verzorging en verpleging,  mobiliteit, regie, etc.

Voor meer informatie over zorgzwaartepakketten, kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs via klantadviseur@vilente.nl of 088 – 0321 321