Spoedzorg

Direct hulp voor wie dat nodig heeft. Spoedzorg is acute zorgverlening door professionals die ruime ervaring hebben met somatische en psychogeriatrische problematiek.

Spoedzorg is er voor mensen die thuis wonen en worden geconfronteerd met een plotselinge wijziging in hun gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen). Spoedzorg is er ook voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen waarbij de mantelzorg plotseling wegvalt. Uitgangspunt voor het inzetten van Spoedzorg is, dat als deze binnen 24-48 uur niet geleverd wordt er voor de betreffende persoon en/of zijn directe gezinsverband onaanvaardbare risico’s ontstaan.

Afdeling Spoedzorg

Pieter Pauw in Wageningen beschikt over een afdeling Spoedzorg met vijf kamers die uitermate geschikt zijn voor dit type zorg. Deze afdeling beschikt over een team van verzorgenden en een 24-uurs bereikbaarheidsdienst van de crisisregelaar, de specialist ouderengeneeskunde en het Ambulant Verpleegkundig Team.

Werkwijze

De huisarts of het ziekenhuis kan contact opnemen met de crisisregelaar van Vilente: 088 – 0321 300. Dit nummer is niet bestemd voor particulieren. Voor meer informatie belt u Vilente Klantadvies: 088 – 0321 321.