Dagbesteding

Een actieve en leuke dagindeling, ook wel groepsopvang genoemd. Structuur in de dag geeft rust en ruimte.

Ouderen die moeite hebben hun dag zinvol in te vullen, bieden wij een gestructureerde dagindeling. Dit gebeurt in groepsverband, vandaar dat het ook wel groepsopvang genoemd wordt. Deelnemers van de groepsopvang stimuleren we om de dag zo actief mogelijk te beleven. Op een aantal locaties bieden we ook groepsopvang voor mensen die niet bij ons wonen.

Welke locaties bieden dit?

Plaatsing binnen de groepsopvang gebeurt op basis van een indicatie en in goed overleg met u en mogelijke betrokkenen. Vraag om meer informatie bij uw contactverzorgende of Vilente Klantadvies.