Vilente één van de vijf organisaties in Nederland die zelf zorg mag indiceren

Vilente is één van de zorgorganisaties in Nederland is die zelf de zorg mag indiceren voor de Wet langdurige zorg. Voor mensen die op een gesloten afdeling opgenomen moeten worden, is Vilente de enige organisatie die hiervoor zelf een indicatie mag afgeven. Dat betekent dat zorg op maat sneller geboden kan worden.

In 2012 werd Vilente, met nog een twintigtal zorgorganisaties, toegelaten tot het Experiment Regelarme Instellingen. José van Vliet, bestuurder van Vilente: “Voor Vilente betekent dit dat wij sinds 2013 zelf cliënten kunnen beoordelen en toelaten zonder tussenkomst van het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg.” In het experiment hoeven cliënten maar 24 uur te wachten op uitsluitsel van de indicatie. En voor een BOPZ-toets (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) die voor 15.00 uur is afgenomen, komt dezelfde dag nog de goedkeuring binnen. “De ervaringen met deze werkwijze laten zien dat het mogelijk is om de doorlooptijden te verkorten en de administratie te verminderen. Voor cliënten en mantelzorgers is dit erg belangrijk. Zij hebben snel duidelijkheid over de situatie en kunnen daardoor met meer zekerheid de zorg regelen.” Aldus José van Vliet.

Dat Vilente zelf mag indiceren, levert veel op voor cliënten, hun mantelzorgers en de organisatie zelf. Vilente-medewerkers zijn erin getraind om te signaleren wanneer een cliënt een andere indicatie nodig heeft. Cliënten en mantelzorgers ervaren dit als prettig. De benadering van een Vilente-medewerker is een andere dan de CIZ-medewerker. Voor mantelzorgers is het CIZ ‘meer afstandelijk’ en ‘meer administratief’, dan het directe contact met bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde. Wanneer het CIZ de (her)indicatieaanvraag in behandeling neemt duurt dit tot zes weken. Als er na een goede analyse over de noodzaak tot (her)indicatie zes weken gewacht moet worden, kan er tot die tijd eigenlijk geen passende ondersteuning geboden worden. Het CIZ heeft haar kennis en kunde gedeeld met Vilente om de gesprekken op een zo goed mogelijke manier te kunnen voeren. De manier van vragen stellen en de bejegening heeft daarbij veel aandacht gekregen.

Huisartsen en ziekenhuizen zijn ook blij met de nieuwe werkwijze. In plaats van met het CIZ, nemen zij nu rechtstreeks contact op met Vilente voor een indicatiestelling. Daardoor duurt het totale proces tot zes weken korter en heeft de cliënt sneller toegang tot de zorg.

Vilente biedt thuiszorg, verzorg- en verpleeghuiszorg en aanvullende diensten in Renkum, Ede en Wageningen.