Verhalen uit de praktijk

Het verhaal van de klantadviseur

Niet CIZ maar Vilente indiceert zorg; cliënt weet direct waar hij aan toe is

In plaats van zes weken wachten op de indicatie van Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), krijgt de cliënt bij Vilente direct uitsluitsel over de zorg waar hij recht op heeft. Maatwerk en veel betrokkenheid bij de cliënt maken dat deze daardoor beter geholpen is, vindt Patricia Crompvoets, medewerker Klantadvies van Vilente.

Al drie jaar stelt Vilente zelf indicaties voor zorg. Vilente is één van de twee organisaties die dit nog steeds doen. Wat als een experiment door het ministerie van VWS in gang werd gezet, krijgt in 2016 een vervolg in het plan ‘Waardigheid en Trots’. “Acht nieuwe organisaties uit de Verpleging & Verzorging (V&V) hebben zich gemeld om ook zelf te gaan indiceren”, vertelt Patricia. “VWS vroeg Vilente om onze werkwijze met hen te delen. Onze manier van werken, waaronder het afleggen van huisbezoeken, sprak hen erg aan. Volgens het ministerie is dit passend bij de manier waarop het in de toekomst vormgegeven kan worden. Menselijke maat, snel en veel betrokkenheid bij de cliënt.”

VWS trekt twee jaar uit om het proces te volgen en met de in totaal tien organisaties te evalueren wat de winst is voor cliënten en voor de organisaties. “Winst is er vooral voor de cliënten, die vrijwel direct weten welke zorg ze mogen verwachten. Voor ons als organisatie is het vooralsnog een investering. We bezoeken de mensen thuis en gaan uitgebreid met hen in gesprek. Daar gaat veel tijd in zitten. Cliënten vinden de betrokkenheid van Vilente erg fijn, merken wij.” Voor Vilente levert het ook veel informatie op over hoe cliënten thuis wonen en wat zij belangrijk vinden. “Daar hebben wij later in de zorgverlening veel voordeel van”, aldus Patricia. Als de evaluatie van de komende twee jaar positief is, wordt de nieuwe werkwijze landelijk uitgerold.

Het verhaal van de mantelzorger

De omgekeerde ouderavond

Lees meer

Het verhaal van de thuiszorgmedewerker

Meer kwaliteit voor cliënt door zelfstandige teams

Lees meer

Het verhaal van de klantadviseur

Mensgerichte zorg, voor nu en de toekomst

Lees meer

Vilente biedt thuiszorg, verzorg- en verpleeghuiszorg en aanvullende diensten in Renkum, Ede en Wageningen.