Planetree geeft inhoud aan toekomstgerichte zorg bij Vilente

Menselijke interactie is één van de belangrijkste onderdelen die met Planetree de aandacht krijgen.

Vilente kiest voor mensgerichte zorg met de visie Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis. Met behulp van Planetree brengt Vilente deze visie in de praktijk. Planetree is een manier van denken in de zorg waarbij het draait om de mens. Niet alleen om cliënten, maar ook om de medewerkers, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

Planetree en veranderingen in de zorg
Mensen blijven steeds langer thuis wonen en ontvangen daar zorg die zij nodig hebben. Meer dan voorheen wordt gekeken naar wat zij zelf nog kunne, samen met mensen uit hun omgeving. Dat betekent dat er veel is veranderd. Vilente geeft met behulp van Planetree meer aandacht aan de onderdelen passend bij deze veranderingen:

Eigen kracht
Vilente gaat uit van de eigen kracht van mensen. Met behulp van Planetree wordt de regie over het eigen leven gestimuleerd. Dat doet Vilente door cliënten keuzes te bieden en begrijpelijke informatie te geven.

Rol van het sociale netwerk
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrienden, familie, mantelzorgers en vrijwilligers, om samen de zorg vorm te geven. Vilente heeft oog voor hen en doet er alles aan om hen thuis te laten voelen bij Vilente. Door de gedachtegang van Planetree consequent te volgen, scheppen we met elkaar een voedingsbodem voor verbeteren en vernieuwen.

Welbevinden op 1
In de benadering van mensen die hulp nodig hebben, staat het welbevinden op de voorgrond, in plaats van alleen het medische probleem. Cliënten van Vilente geven aan dat het voor hen belangrijk is hoe het contact verloopt tussen cliënten onderling en tussen cliënten en medewerkers of vrijwilligers. Deze menselijke interactie is één van de belangrijkste onderdelen waar Vilente middels Planetree aandacht aan besteedt.

Wat is Planetree?
Planetree is een manier van denken in de zorg waarbij het draait om de mens. Niet alleen om cliënten, maar ook om de medewerkers, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

Planetree helpt Vilente om zorg te leveren waarin:
• mensen voorop staan
• cliënten en hun naasten volledig betrokken zijn bij hun zorg
• iedere medewerker zorgverlener is
• professionals en vrijwilligers zorg geven zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen
• een houding van vriendelijkheid en compassie normaal is
• de omgeving goed is ingericht zodat dit bijdraagt aan welbevinden

Planetree biedt een kader van waaruit iedere medewerker en vrijwilliger hetzelfde doel nastreeft. Wat zijn onderdelen van Planetree?
Planetree bestaat uit 12 onderdelen, die componenten worden genoemd:

Betere Zorg
1. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening
2. Eigen keuzes en verantwoordelijkheid door informatie en educatie
3. Uitstekende behandeling en zorg
4. Gezond eten, drinken en bewegen
5. Aanvullende zorg en zingeving

Helende omgeving
6. Menswaardige technologie
7. Architectuur en interieur leveren een bijdrage aan gezondheid en heling
8. Positieve rol van vrienden, familie en gemeenschap

Gezonde organisatie
9. Tevreden cliënten
10. Tevreden en gemotiveerde medewerkers
11. Gezonde financiële resultaten
12. Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden

De Planetree-componenten van Betere zorg en Helende omgeving dragen eraan bij dat de cliënt zich thuis voelt bij Vilente. Als deze componenten goed worden uitgevoerd, dan leidt dit tot een Gezonde Organisatie. De zorg, de omgeving waarin de zorg wordt verleend én de vitaliteit van de organisatie versterken elkaar dus.

 

Vilente biedt thuiszorg, verzorg- en verpleeghuiszorg en aanvullende diensten in Renkum, Ede en Wageningen.