Mantelzorgen bij Vilente

Vilente wil een huis en een thuis zijn waar mantelzorgers, familieleden en vrienden welkom zijn.

Zonder mantelzorgers en vrijwilligers krijgen cliënten niet die aandacht die zo belangrijk is. Vilente heeft daarom mantelzorgbeleid ontwikkeld voor zowel cliënten die bij Vilente wonen, als cliënten die thuis wonen. Dit beleid geeft de kaders aan waarbinnen we de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten organiseren.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
Het nieuwe beleid geeft aan hoe Vilente mantelzorgers ondersteunt om samen beter te kunnen zorgen. Het geeft handen en voeten aan de overgang van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Vilente neemt niet automatisch meer alle zorg over, maar onderzoekt wat de wensen van de cliënt zijn en probeert zoveel mogelijk ondersteuningswensen binnen het netwerk van de cliënt zelf te vervullen. Daar waar het netwerk onvoldoende ondersteuning kan bieden, vult Vilente aan met professionele zorg. Zo wordt de zorg efficiënter ingezet en krijgt de cliënt meer aandacht.

Mantelzorgen bij Vilente in het kort

1. Doelstelling
Met dit mantelzorgbeleid voorzien we in een goed samenspel tussen bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten. De beroepskracht vervult binnen dit beleid een ondersteunende rol in het coördineren van de zorg rondom de cliënt en een ondersteunende rol richting de mantelzorger en vrijwilliger. Deze ondersteuning richt zich zowel op taken rondom de zorg- en dienstverlening voor de cliënt, als op de persoonlijke ondersteuning van de mantelzorger.

2. Visie
Vilente wil een huis en een thuis zijn, waar het fijn is om te wonen en waar iedereen zo lang mogelijk zijn eigen leven kan blijven leiden. Een plek waar goede verzorging en verpleging wordt gegeven, waar mantelzorgers, familieleden en vrienden welkom zijn. In de thuissituatie ondersteunt Vilente de mantelzorger in de eigen omgeving. Het uitgangspunt van Vilente: “Alles is mogelijk”, tenzij het in strijd is met het belang, de veiligheid of privacy van de cliënt of medebewoners, of andere nadelige consequenties voor hen heeft.

3. Wat is mantelzorg?
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat zij een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Dit is een groot verschil met vrijwilligers. Vrijwilligers kiezen ervoor om te ondersteunen of te begeleiden.

4. Rollen
Mantelzorgers hebben verschillende rollen. Elke rol vraagt om een andere manier van samenwerken. Soms heeft een mantelzorger zelf ondersteuning nodig en behoefte aan begeleiding. In een ander geval neemt de mantelzorger de rol op zich als collega-zorgverlener. De mantelzorger kent de cliënt als geen ander. Hij weet hoe de cliënt leefde in zijn eigen leefomgeving. Zeker als de cliënt dat zelf niet meer kan verwoorden, is de mantelzorger de bron van informatie over de cliënt.

5. Inhuizing of inzorgname
De zorgadviseur of wijkverpleegkundige legt het eerste contact met de cliënt en informeert over het ecogram. Met het ecogram brengen we op eenvoudige wijze snel het sociale netwerk van een cliënt in kaart. De zorgadviseur of wijkverpleegkundige neemt het ingevulde ecogram in. Dit vormt de basis voor verder te maken afspraken.

6. Communicatie
Beroepskrachten werken steeds meer samen met mantelzorgers. Vilente wil een omgeving creëren waar de communicatie en samenwerking soepel verloopt. Daarom is er veel aandacht voor het individueel contact tussen de beroepskracht en de mantelzorger. Ook geven we aandacht aan de houding van de beroepskracht en van de mantelzorger. Toont de beroepskracht bijvoorbeeld interesse voor hoe de mantelzorger zich voelt en of de zorg vol te houden is?

7. Grenzen
In de wetgeving staat de cliënt centraal. Familie en mantelzorgers worden niet genoemd in de wetgeving. Zolang de cliënt hiertoe in staat is, moet de cliënt zelf toestemming geven aan zorgorganisaties om zorg te verlenen. Wanneer de cliënt de voorkeur geeft aan zorgverlening door de mantelzorger, dan is dat wettelijk gezien dus mogelijk.

Voor de wet gaat het er niet om of mantelzorgers en familieleden bepaalde handelingen wel of niet mogen uitvoeren, maar wie er aansprakelijk is als het mis gaat. Daarbij draait het om de onderlinge verhoudingen tussen cliënt, familie en de zorgorganisatie. Tussen de zorgorganisatie en de familie van de cliënt bestaat geen formele relatie. De zorgorganisatie is daarom niet verantwoordelijk voor wat de familie doet en evenmin aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt door fouten veroorzaakt door de familie.

8. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Vilente biedt haar eigen medewerkers een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Aandacht, begrip en ruimte voor oplossingen van de werkgever, dragen bij aan de werk-privébalans van onze werkende mantelzorgers. Naast wettelijke regelingen en CAO afspraken biedt Vilente ook maatwerkoplossingen, zoals tijdelijk aangepaste werktijden, tijdelijk werken in minder dagen of de mogelijkheid om afspraken met behandelaar in werktijd te plannen.

Vilente biedt thuiszorg, verzorg- en verpleeghuiszorg en aanvullende diensten in Renkum, Ede en Wageningen.