Verhalen uit de praktijk

Het verhaal van de klantadviseur

Mensgerichte zorg, voor nu en de toekomst

Hoe zet je nu het welbevinden van mensen die hulp nodig hebben meer op de voorgrond? Iedereen die in de zorg werkt heeft immers hart voor mensen, anders kies je hier niet voor. Vilente houdt het niet bij woorden, maar zet sterk in op de mensgerichtheid in haar zorg- en dienstverlening. De visie van Vilente is “Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis”. Die visie geeft een beeld van wat Vilente wil zijn. Met behulp van de zorgmethode Planetree, geeft Vilente hier vorm aan.

Annet Roose, beleidsmedewerker van Vilente legt het uit: “Planetree is een manier van denken in de zorg waarbij het draait om de mens. Niet alleen om cliënten, maar ook om de medewerkers, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers. Het gaat om de eigen kracht van mensen. Precies het thema waar het ook in de veranderingen in de zorg om draait. Binnen Planetree wordt de regie over het eigen leven gestimuleerd. Bijvoorbeeld door cliënten keuzes te bieden en begrijpelijk informatie te geven. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrienden, familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Werken volgens Planetree bekent ook dat je oog hebt voor hen en hen thuis laat voelen bij Vilente.
Door deze gedachtegang consequent te volgen, scheppen we een voedingsbodem voor verbeteren en vernieuwen. Iets dat uitstekend past bij de tijd waarin we de zorg anders en meer in samenwerking met de cliënt en zijn of haar sociale omgeving moeten regelen.”

Welbevinden op de voorgrond
In de benadering van mensen die hulp nodig hebben, komt het welbevinden op de voorgrond te staan, in plaats van alleen aandacht te hebben voor het medische probleem. De cliënten geven aan dat het voor hen belangrijk is hoe het contact verloopt tussen cliënten onderling en tussen cliënten en medewerkers of vrijwilligers. Deze menselijke interactie is een van de belangrijkste onderdelen waar Vilente middels Planetree aandacht aan besteedt.

Persoonlijk
“Planetree past perfect bij andere vernieuwingen in de zorg bij Vilente”, vertelt Annet. “Zo introduceerde Vilente het Zorgleefplan in een elektronisch cliëntendossier. Dit Zorgleefplan helpt de medewerker om de cliënt zo te ondersteunen dat deze zijn leven, ondanks beperkingen, zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat zelf wil. De afspraken hierover worden vastgelegd in het Zorgleefplan. De zorg wordt dus aangepast aan de persoonlijke behoefte en voorkeuren van de cliënt. Dit is ook het uitgangspunt van Planetree. Planetree leert medewerkers dat noodzakelijke administratie, zoals het opstellen van het Zorgleefplan, een hulpmiddel is in het geven van structurele mensgerichte zorg.

Planetree is per locatie geïntroduceerd. Het is gestart op het Service Bureau van Vilente. “Dat is opvallend, want het Service Bureau is de enige afdeling die geen directe cliëntenzorg levert. Maar Planetree gaat ervan uit dat iedere medewerker zorgverlener is, ook als je een kantoorbaan hebt. Samen werken we zo aan goede, mensgerichte zorg voor nu en de toekomst.” Aldus Annet.

www.planetree.nl

Vilente biedt thuiszorg, verzorg- en verpleeghuiszorg en aanvullende diensten in Renkum, Ede en Wageningen.