Verhalen uit de praktijk

Het verhaal van de mantelzorger

De omgekeerde ouderavond

Vilente De Molenberg is een woonzorgcentrum in Oosterbeek voor ouderen met een psychogeriatrische zorgvraag. Dat betekent dat daar ouderen wonen met bijvoorbeeld dementie. De locatie kent al enkele jaren kleine woongroepen van gemiddeld zeven bewoners. Door de bewoners, hun mantelzorgers en de medewerkers samen te beschouwen als een samengesteld gezin, is de betrokkenheid van zowel medewerkers als mantelzorgers verhoogd en wordt nog beter geluisterd naar de wensen en behoeften van bewoners. De professionals ondersteunen de familie en scheppen de randvoorwaarden.

Mantelzorger Reinalda Kerseboom zegt: “Mijn schoonmoeder ‘zit’ niet in een verpleeghuis, ze wóónt hier. En dat betekent dat wij ons hier ook thuis willen voelen. Daar krijgen wij de ruimte voor omdat medewerkers op De Molenberg naar ons luisteren, met ons in gesprek gaan en proberen aan te sluiten bij onze wensen en gewoonten. Andersom proberen wij ook bij de gang van zaken op de Molenberg betrokken te blijven. Natuurlijk door moeder vaak te bezoeken, maar ook door naar de familieavonden te gaan. Een omgekeerde ouderavond noemen wij dat bij ons thuis. Vroeger ging moeder immers een paar keer per jaar naar school voor een ouderavond om te horen wat er daar zoal speelde. Omgekeerd gaan wij nu een paar keer per jaar naar de Molenberg om te horen wat er speelt.”

Zo was er een familieavond georganiseerd met het thema “De zorg anders inrichten”. “Je denkt bij het lezen van zo’n uitnodiging al snel dat ze wat van ons willen.” Vertelt Reinalda. “Er wordt tenslotte bezuinigd in de zorg. Ik heb dan de neiging om in een oud reactiepatroon te vallen, met gedachten als ‘ik doe al genoeg’ en ‘alle anderen doen wat ze kunnen’. Maar waar het deze avond echt over bleek te gaan was hoe we met elkaar kunnen zorgen dat moeder, en elke andere bewoner, zich op de Molenberg echt, of in haar geval misschien gewoon nog meer, thuis kan voelen, ondanks al die bezuinigingen. We worden dus overal bij betrokken en krijgen onze eigen individuele ruimte om ons steentje bij te dragen.”

Er werd die avond gebrainstormd over Planetree en familieparticipatie. “Al snel bruiste het grand-café van creatieve en praktische energie, want dat gebeurt als je mag zeggen wat jij zou wensen voor jouw dierbare en voor jezelf. Of als je er hardop over kunt dromen, samen met mensen die weten waar je het over hebt. Ideeën, wensen en gedachten vlogen over tafel en werden opgetekend, zodat de werkgroepjes van het personeel zich er verder door kunnen laten inspireren. En bij menigeen borrelen gedachten naar boven over wat hij of zij zelf anders zou kunnen doen of bij zou kunnen dragen. Alle ideeën die het verblijven in de Molenberg veraangenamen zijn welkom. Ook, en eigenlijk vooral juist, die van iedere contactpersoon die er die avond niet bij kon zijn. Bij het onder ogen zien van knelpunten werd deze avond een paar keer gezegd: ‘Hoe lossen we zoiets thuis in ons eigen gezin op?’ En vaak was dan het antwoord: ‘Door erover te praten en het te regelen met elkaar’.”

Vilente biedt thuiszorg, verzorg- en verpleeghuiszorg en aanvullende diensten in Renkum, Ede en Wageningen.