Er verandert veel in de zorg. Voor Vilente betekent het dat we de zorg anders organiseren, samen met u en waar mogelijk bij u thuis. Gaat dat niet, dan kunt u bij Vilente in één van de woonzorgcentra wonen en krijgt u daar zorg op maat. Wij bieden de zorg dichtbij en ondersteunen familie en mantelzorgers. Vilente investeert in kwaliteit en innovaties. We werken samen met gemeenten en zorgverzekeraars, maar ook met andere zorgaanbieders in onze regio. Zo geven we vorm aan toekomstgerichte zorg waar het om mensen gaat en hun welbevinden.

Bel met zorgadvies!

Lees de verhalen uit de praktijk

Het verhaal van de klantadviseur

Niet CIZ maar Vilente indiceert zorg; cliënt weet direct waar hij aan toe is

In plaats van zes weken wachten op de indicatie van Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), krijgt de cliënt bij Vilente direct uitsluitsel over de zorg waar hij recht op heeft. Maatwerk en veel betrokkenheid bij de cliënt maken dat deze daardoor beter geholpen is, vindt Patricia Crompvoets, medewerker Klantadvies van Vilente. Al drie jaar stelt ...

Lees meer

Het verhaal van de mantelzorger

De omgekeerde ouderavond

Vilente De Molenberg is een woonzorgcentrum in Oosterbeek voor ouderen met een psychogeriatrische zorgvraag. Dat betekent dat daar ouderen wonen met bijvoorbeeld dementie. De locatie kent al enkele jaren kleine woongroepen van gemiddeld zeven bewoners. Door de bewoners, hun mantelzorgers en de medewerkers samen te beschouwen als een samengesteld gezin, is de betrokkenheid van zowel ...

Lees meer

Het verhaal van de ergotherapeut

Door gezamenlijke aanpak, mensen beter van dienst zijn

Ergotherapeut Martha le Fèbre haalt veel voldoening uit haar werk. “Als ergotherapeut kan je echt het verschil maken voor mensen. Wanneer alledaagse dingen die eigenlijk heel normaal zijn ineens een probleem worden kunnen wij vaak ondersteunen. Bijvoorbeeld als iemand moeite krijgt met het aantrekken van sokken en schoenen, of tandenpoetsen. Of mensen die moeite hebben ...

Lees meer

Het verhaal van de thuiszorgmedewerker

Meer kwaliteit voor cliënt door zelfstandige teams

“In de thuiszorg van Vilente werken we met zelfstandige teams. Niet alleen wij, maar ook de cliënten zijn daar blij mee,” vertelt Anita Meurs enthousiast. Anita koos na een opleiding in mode en kleding bewust voor de zorg. Het zat er eigenlijk altijd al in, zij was de persoon waar iedereen met problemen terecht kon. ...

Lees meer

Het verhaal van de klantadviseur

Mensgerichte zorg, voor nu en de toekomst

Hoe zet je nu het welbevinden van mensen die hulp nodig hebben meer op de voorgrond? Iedereen die in de zorg werkt heeft immers hart voor mensen, anders kies je hier niet voor. Vilente houdt het niet bij woorden, maar zet sterk in op de mensgerichtheid in haar zorg- en dienstverlening. De visie van Vilente ...

Lees meer

Vilente biedt thuiszorg, verzorg- en verpleeghuiszorg en aanvullende diensten in Renkum, Ede en Wageningen.