Zorgbrede Governancecode

Vilente onderschrijft de aanbevelingen inzake goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording die zijn opgenomen in de Governancecode Zorg (2017), zoals opgesteld door de brancheorganisaties zorg.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben uitvoering gegeven aan de Governancecode Zorg in de statuten en reglementen van de stichting.  De reglementen treft u aan via de link hieronder. De statuten kunt u opvragen bij het bestuurssecretariaat van Vilente.

>> Reglement Raad van Toezicht september 2015

>> Klokkenluidersregeling Vilente