Vrijwilligerswerk

De bijdrage van vrijwilligers is voor Vilente van onschatbare waarde. Dankzij de inzet van vrijwilligers vinden er binnen Vilente veel uiteenlopende activiteiten plaats, die anders niet mogelijk zouden zijn. U maakt als vrijwilliger verschil in het leven van onze cliënten.

Vrijwilliger worden?

Neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en wat het u kan brengen.
Regio Ede, Elien Bos, e.bos@vilente.nl | 0318 – 657 211
Regio Wageningen, Lorissa Vermeer, l.vermeer@vilente.nl | 0317 – 473 205
Regio Renkum, Oosterbeek, Roelie Jonk, r.jonk@vilente.nl | 06 – 31 19 28 65
afbeelding brochure vrijwilligerswerk 2017 Download de brochure over vrijwilligerswerk bij Vilente

Wat doet een vrijwilliger?

Vrijwilligers doen wat in het gewone leven ‘normaal’ is om te doen voor een goede bekende die bijvoorbeeld ziek is. Koffie inschenken, een eindje wandelen, nagels lakken of helpen met krulspelden, boodschappen doen, helpen met een klusje, een spelletje, enzovoorts. Deze kleine dingen maken het leven zoveel meer aangenaam.

Binnen Vilente werken vrijwilligers veelal in kleinschalig verband, bijvoorbeeld in één van de huiskamer. Op de werkvloer heeft u een vast contactpersoon, een medewerker die u begeleidt als onderdeel van zijn of haar werkzaamheden. Zo is er altijd iemand in de buurt die oog voor u heeft en u die uw vragen kan beantwoorden.

Vacatures

>> Vrijwilligers gezocht voor Het Beekdal in Heelsum
>> Vrijwilligers gezocht voor De Molenberg in Oosterbeek
>> Vrijwilligers gezocht voor Pieter Pauw in Wageningen
>> Vrijwilligers gezocht voor De Sonnenberg in Oosterbeek
>> Vrijwilligers gezocht voor Overdal in Oosterbeek
>> Vrijwilligers gezocht voor De Pleinen in Ede
>> Vrijwilligers gezocht voor De Klinkenberg in Ede
>> Vrijwilligers gezocht voor St. Barbara in Ede

Themabijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers

Ook in 2017 biedt Vilente themabijeenkomsten aan voor vrijwilligers en mantelzorgers. Zodra het programma bekend is, kunt u dat hier vinden. Vrijwilligers en mantelzorgers van Vilente ontvangen automatisch een uitnodiging om de bijeenkomsten bij te wonen. Ook wanneer u geen relatie heeft met Vilente kunt u de bijeenkomsten bijwonen. Wilt u nu al meer informatie? Neem dan contact op met één van de vrijwilligerscoördinatoren op de contactgegevens die u hierboven kunt vinden.

Themabijeenkomst “Samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers” – oktober 2016
Vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers hebben ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze hebben echter een gezamenlijk doel: zo goed mogelijk zorgen voor en bijdragen aan de kwaliteit van leven van de bewoner of naaste. Om dit te bereiken is het van belang dat deze twee groepen elkaar weten te vinden en aanvullen. In deze themabijeenkomst bieden wij u handvatten hoe u elkaar beter kunt ondersteunen, bijstaan en versterken.

Als u niet heeft deelgenomen aan deze themabijeenkomst en u wilt nog wel informatie over dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar vrijwilligerscoördinator Elien Bos, e.bos@vilente.nl. Lees ook het nieuwsartikel over deze bijeenkomst.

Themabijeenkomst “Omgaan met Dementie” – juni 2016
Omgaan met en zorgen voor mensen met dementie is niet gemakkelijk. U krijgt soms te maken hebben met moeilijke situaties door onbegrepen gedrag. Iemand wordt bijvoorbeeld boos of wil weg en contact maken is soms lastig. In deze themabijeenkomst krijgt u meer inzicht in het ziektebeeld. Door het geven van tips aan de hand van praktische voorbeelden, willen wij u handvatten bieden hiermee om te kunnen gaan.

Als u niet heeft deelgenomen aan deze themabijeenkomst en u wilt nog wel informatie over dit onderwerp ontvangen, stuur dan een e-mail naar vrijwilligerscoördinator Lorissa Vermeer, l.vermeer@vilente.nl.

Themabijeenkomst omgaan met “Onbegrepen Gedrag” – april 2016
Agressie, roepen, ongeremdheid… Deze gedragingen komen voor bij mensen met dementie. Achter veel ‘onbegrepen gedrag’ zit een verborgen vraag naar hulp die soms niet wordt opgemerkt. Hoe gaat u om met onbegrepen gedrag bij bewoners of naasten?

Als u niet heeft deelgenomen aan deze themabijeenkomst en u wilt nog wel informatie over dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar vrijwilligerscoördinator Roelie Jonk, r.jonk@vilente.nl.