Stichting Vrienden van De Pleinen

Stichting Vrienden van De Pleinen heeft ten doel: ten behoeve van de bewoners van woonzorgcentrum Vilente De Pleinen zaken te helpen verwezenlijken die buiten de exploitatie en/of investeringsbegroting van het woonzorgcentrum vallen en niet vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of anderszins worden gefinancierd.

Deze zaken dienen tot ontspanning en verstrooiing van de bewoners alles in de meest ruime zin van het woord door middel van het beheren en exploiteren en verkrijgen van gelden en andere vermogensbestanddelen. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het inzamelen van giften, donaties en dergelijke
 • het beheren van de haar ter beschikking gestelde middelen
 • alle andere geoorloofde middelen die rechtstreeks of zijdelings verband houden
  met het doel of daartoe bevorderlijk kunnen zijn één en ander in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur Stichting Vrienden van De Pleinen:
Secretaris: Mevr. M.Ohm-Richel
Penningmeester: Dhr. W.Tuk
Lid (namens Vilente de Pleinen): Mevr. L.N. Pico
Lid (namens de wijk Veldhuizen): Dhr. L. Edel

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden werken voor de stichting als vrijwilliger. Niemand ontvangt een vergoeding voor tijd en/of energie die aan de stichting wordt besteed. Uitsluitend die kosten die door een bestuurslid gemaakt worden direct ten behoeve van de stichting, komen voor vergoeding in aanmerking.

Doelstelling van de Stichting:
“De stichting heeft ten doel ten behoeve van de bewoners van De Pleinen zaken te (helpen) verwezenlijken, die buiten de exploitatie- en/of investeringsbegroting van het centrum vallen en niet vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of anderszins worden gefinancierd; deze zaken dienen tot ontspanning en verstrooiing van de bewoners, alles in de meest ruime zin van het woord, door middel van het beheren, exploiteren en verkrijgen van gelden en andere vermogensbestanddelen” (artikel 3.1 van de statuten).

Middelen om het doel te bereiken:
“De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het inzamelen van giften, donaties en dergelijke;
  • het beheren van de haar ter beschikking gestelde middelen;
  • alle andere geoorloofde middelen die rechtstreeks of zijdelings verband houden met het doel of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord” (artikel 3.2 van de statuten).

ANBI:
De stichting wordt door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.

Jaarverslagen:
De Pleinen – Financieel Jaarverslag 2019

De Pleinen – Jaarverslag 2018
De Pleinen – Financieel Jaarverslag 2018

De Pleinen – Jaarverslag 2017
De Pleinen – Financieel Jaarverslag 2017

De Pleinen – Jaarverslag 2016
De Pleinen – Financieel Jaarverslag 2016

Contact:
Pollenstein 174
6714 DH, Ede

Rekeningnummer: NL44 RABO 0151 0735 62
KvK nummer: 09203775
Fiscaal nummer:821064265