Experiment Regelarm

Vilente is toegelaten tot het Experiment Regelarm van het ministerie van VWS. Het doel van dit experiment is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om overbodige administratieve lasten weg te nemen in de zorg.

Voor Vilente betekent dit dat wij sinds 2013 zelf cliënten kunnen beoordelen en toelaten zonder tussenkomst van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hiermee wil Vilente de kwaliteit van zorg aan onze cliënten verder verbeteren en de administratie efficiënter organiseren.

Vilente (her)indiceert zelf

De behandeling en beoordeling van het CIZ kost vaak veel tijd. Tijd die ten koste gaat van de juiste zorgverlening aan de cliënt. Nu moet voor een huidige cliënt, die andere of zwaardere zorg nodig heeft, bij het CIZ een ander zorgzwaartepakket (zzp) of extramurale zorg (emz) worden aangevraagd. Zolang deze niet wordt afgegeven door het CIZ, moet de cliënt ook wachten op de juiste zorg. Binnen het experiment hoeft Vilente niet meer op het CIZ te wachten, maar kunnen we direct inspelen op veranderingen in de situatie van de cliënt en de benodigde zorg op maat bieden. Doordat onze klantadviseurs minder tijd kwijt zullen zijn aan administratieve handelingen, kunnen zij meer tijd besteden aan cliënten.

Vilente neemt zelf de BOPZ toets af

Behalve het (her)indiceren van zowel in- als extramurale indicaties, mag Vilente zelf BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) toetsen afnemen bij cliënten. Dit wordt gedaan door een specialist ouderengeneeskunde.

Neem voor meer informatie of het aanvragen van een (her)indicatie, contact op met Vilente Klantadvies.