Nieuwbouw en projecten

Vilente bouwt aan de toekomst met nieuwe woonzorgcentra.

Nieuwbouw Het Beekdal, Heelsum

In 2014 startte Vilente met plannen voor gefaseerde nieuwbouw van woonzorgcentrum Het Beekdal. De buurt, huidige bewoners en hun familie, medewerkers, gemeente en andere belanghebbenden praatten mee over de invulling van het concept en de plannen van de architect. Inmiddels zijn we gestart met de afwerking van het eerste van de in totaal twee gebouwen. In het voorjaar van 2017 kunnen de eerste bewoners hier al hun intrek nemen. De oplevering van het tweede gebouw vindt een jaar later plaats.
impressie-agnova-juli-2016-1_lr  impressie-agnova-juli-2016-4_lr
Zoveel mogelijk als thuis, professionele zorg, mooie lichte appartementen, buurtkamers voor activiteiten en sociale contacten. En dat alles in een groene omgeving direct aan het achterliggende beekdal. Het ‘nieuwe’ Beekdal biedt plaats aan 80 bewoners die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Ieder appartement beschikt over een woonkamer met open keuken, een slaapkamer en badkamer.

Wilt u wonen met zorg in Het ‘nieuwe’ Beekdal? Informeer bij onze klantadviseurs naar de mogelijkheden via 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl.

Nieuwbouw De Klinkenberg, Ede

Vilente realiseert een nieuw woonzorgcentrum op het terrein van de voormalige schoollocatie van Het Streek, aan de Amsterdamseweg te Ede. Een prachtige plek, vlakbij het centrum en dichtbij de natuur. Begin 2017 wordt gestart met de bouw. Het nieuwe gebouw voorziet in 120 appartementen en 13 logeerkamers voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. De locatie is ontworpen in harmonie met de omgeving. De parkachtige tuin rondom het gebouw en ook de binnentuin bieden ruimte voor ontmoetingen en vormen een verbinding met de wijk. Vilente hoopt de nieuwbouw begin 2018 in gebruik te kunnen nemen. Afspraken over het gebruik van de huidige, tijdelijke locatie op het voormalig terrein van de Simon Stevin kazerne, lopen dan ten einde. Op 19 januari 2016 organiseerde Vilente, in samenspraak met gemeente Ede, een eerste informatieavond voor omwonenden. Bezoekers kregen daar de eerste ontwerpschetsen te zien. Meer daarover leest u in het nieuwsbericht.
Impressie definitief ontwerp wzc zicht Amsterdamseweg 4jul16 Impressie definitief ontwerp wzc Amsterdamseweg_4jul16

Samenwerking Woonstede – Verlengde Amsterdamseweg, Ede

Met de woningcorporatie Woonstede heeft Vilente afspraken gemaakt over ontwikkeling van een zorgcomplex op de locatie waar vroeger de Paasbergschool stond. Het plan is om 55 appartementen met een half verdiepte parkeergarage te bouwen. De woningen zijn geschikt voor huurders met een zorgvraag. Vilente biedt de zorg. De start van de bouw is gepland in 2016. Meer informatie via Woonstede.

Mooi-Land, Doorwerth

De sloop van het voormalige verpleeghuis Mooi-Land verloopt volgens planning. Historische bouwelementen uit het pand vinden een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld op een andere locatie van Vilente. Het karakteristieke torentje is veiliggesteld. Samen met de Vrienden van de Sonnenberg kijken we naar de mogelijkheid om de toren bij woonzorgcentrum De Sonnenberg te plaatsen. De oorkonde, die veilig was opgeborgen in een loden tijdscapsule, werd tijdens de sloop als een mooie verrassing blootgelegd. Deze krijgt ook een mooie plek in De Sonnenberg, waar in 2011 de meeste bewoners van Mooi-Land naartoe zijn verhuisd.