Missie & visie

“Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis”

Dat betekent dat Vilente welbevinden van de cliënt voorop zet. We luisteren en kijken naar ouderen zélf en hun mantelzorgers om te achterhalen wat zij belangrijk vinden. We ondersteunen hen bij hun keuzes. Als aanvullend zorg nodig is, dan organiseren we dit, op een manier die het best bij iemand past.

Uitgangspunt is dat cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Vilente gezamenlijk afspraken over de zorg en ondersteuning maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gezonde en servicegerichte bedrijfsvoering van Vilente.

Thuis bij Vilente betekent ook dat er voor medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers een gezond (werk)klimaat is, met voldoende mogelijkheden om te ontplooien en te vernieuwen. Medewerkers zijn zelfstandig en aanspreekbaar op hun beslissingen. Daarnaast zijn zij betrokken, betrouwbaar, ondernemend, goed opgeleid en creatief in oplossingen.

Planetree

Cliënten die zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen bij Vilente en medewerkers die bij ons een fijne werkplek vinden. Dat streven we na bij Vilente. Planetree geeft ons daarbij handvatten. Een omgeving waar je je prettig voelt en waar een merkbaar mensgerichte visie in de praktijk wordt gebracht, dat is goed voor cliënt én medewerker. Planetree is een manier van denken in de zorg waarbij het draait om de mens. Om cliënten, medewerkers, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

Vilente koos al in 2012 voor de implementatie van de mensgerichte zorgvisie Planetree en wij baseerden onze visie daarop. Wij zien Planetree als middel om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening continu te verhogen. Waar kwaliteitsinstrumenten als HKZ en ISO zich met name richten op het systeem, richt Planetree zich op de mens, zowel cliënt als medewerker, en stelt daarbij een gezonde organisatie als randvoorwaarde.