Missie en visie

“Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis”

Dat betekent dat Vilente welbevinden van de cliënt voorop zet. We luisteren en kijken naar ouderen zélf en hun mantelzorgers om te achterhalen wat zij belangrijk vinden. We ondersteunen hen bij hun keuzes. Als aanvullend zorg nodig is, dan organiseren we dit, op een manier die het best bij iemand past.

Uitgangspunt is dat cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Vilente gezamenlijk afspraken over de zorg en ondersteuning maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gezonde en servicegerichte bedrijfsvoering van Vilente.

Thuis bij Vilente betekent ook dat er voor medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers een gezond (werk)klimaat is, met voldoende mogelijkheden om te ontplooien en te vernieuwen. Medewerkers zijn zelfstandig en aanspreekbaar op hun beslissingen. Daarnaast zijn zij betrokken, betrouwbaar, ondernemend, goed opgeleid en creatief in oplossingen.

Planetree; mensen staan voorop

Vilente heeft in 2012 gekozen voor de implementatie van de mensgerichte zorgvisie Planetree. De belangrijkste reden hiervoor is dat Vilente Planetree als middel ziet om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening verder te verhogen. Waar kwaliteitsinstrumenten als HKZ en ISO zich met name richten op het systeem, richt Planetree zich op de mens, zowel cliënt als medewerker en stelt daarbij een gezonde organisatie als randvoorwaarde.

De start van de implementatie van Planetree heeft een aanscherping van de visie en de missie tot gevolg gehad. Hierbij is er  nadrukkelijk voor gekozen om cliënt en medewerker in op de eerste plaats te zetten en te benadrukken dat het uitgangspunt is dat er gezamenlijk afspraken gemaakt worden over de gewenste zorg- en dienstverlening. Planetree is een manier van denken in de zorg waarbij het draait om de mens. Niet alleen om cliënten, maar ook om de medewerkers, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

De visie van Planetree is om gezondheidszorg te leveren waarin:

• mensen voorop staan
• cliënten en hun naasten volledig betrokken zijn bij hun zorg
• iedere medewerker zorgverlener is
• professionals en vrijwilligers zorg geven zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen
• een houding van vriendelijkheid en compassie normaal is
• de omgeving goed is ingericht omdat dit belangrijk is voor welbevinden