Missie & visie

'Waar iedereen zichzelf kan blijven'

Bewoners en cliënten die zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen bij Vilente, en medewerkers die bij ons een fijne werkplek vinden. Daar staan wij als zorgaanbieder voor. We luisteren en kijken naar ouderen zélf en hun mantelzorgers om te achterhalen wat zij belangrijk vinden. We ondersteunen hen bij hun keuzes. Wij organiseren zorg op een manier die het beste bij iemand past.

Uitgangspunt is dat cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Vilente gezamenlijk afspraken over de zorg en ondersteuning maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gezonde en servicegerichte bedrijfsvoering van Vilente.

Thuis bij Vilente betekent ook dat er voor medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers een gezond (werk)klimaat is, met voldoende mogelijkheden om te ontplooien en te vernieuwen. Medewerkers zijn zelfstandig, ondernemend en aanspreekbaar op hun beslissingen. Daarnaast zijn zij betrokken, professioneel, betrouwbaar, waardevol, creatief in oplossingen en verbindend.

Zorg voor ouderen van A tot Z

De ouderenzorg in Nederland verandert in snel tempo. Als organisatie zijn wij daarom volop in ontwikkeling om zo in te spelen op vragen van vandaag en bovenal die van morgen. De maatschappelijke ambitie die Vilente heeft, is beschreven in het koersdocument ‘Zorg voor ouderen van A tot Z.

In de animatie ziet u hoe wij de zorg voor Mies organiseren en welke vier koersbepalers de basis zijn voor het bieden van goede zorg:

  • Goede zorg in een veilige omgeving
  • Talenten van Vilente
  • Verbonden met Vilente
  • Gezonde organisatie

Planetree: zorg die je jouw dierbaren gunt

Een omgeving waar je je prettig voelt en waar een merkbaar mensgerichte visie in de praktijk wordt gebracht. Dat is goed voor cliënt én medewerker. Planetree is een manier van denken in de zorg waarbij het draait om de mens. Om cliënten, medewerkers, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

Vilente koos al in 2012 voor de implementatie van de mensgerichte zorgvisie Planetree omdat dit past bij de visie van Vilente. Wij zien Planetree als middel om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening continu te verhogen. Waar veel gebruikte kwaliteitsinstrumenten zich met name richten op het systeem, richt Planetree zich op de mens, zowel cliënt als medewerker, en stelt daarbij een gezonde organisatie als randvoorwaarde.