Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld. Zorgorganisaties moeten dit implementeren in hun eigen organisatie. Het Kwaliteitskader legt de focus op ‘samen leren’ als basis voor kwaliteitsverbetering.

Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg betekent en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het kwaliteitskader kent een drieledig doel:

  • Een beschrijving van wat de cliënt en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg;
  • De opdracht voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken;
  • Het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Het kwaliteitskader vraagt om publicatie van de personeelssamenstelling van de zorgmedewerkers op de website. Klik hier voor de personeelssamenstelling van Vilente.