Kwaliteit van zorg gaat over het welbevinden van cliënten

Vilente streeft naar de beste kwaliteit van zorg voor haar cliënten. Dat betekent dat we kijken of cliënten zich prettig voelen, ondanks hun beperkingen. Met onze cliënten, en hun familie, bepreken we wat ze zelf nog kunnen en willen bijdragen aan hun omgeving. Wij vinden het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf de regie houden over hun leven en daarmee het gevoel hebben waardevol te zijn. Dat maakt dat je nog kunt genieten, al is het maar van kleine dingen.

Bij Vilente stellen we niet het ziektebeeld voorop, maar het welbevinden van cliënten en hetgeen zij nog kunnen en graag willen doen. Het is onze passie om dat goed te doen en daarin te blijven verbeteren. Om inzichtelijk te maken waar onze verbeterpunten liggen, maken we gebruik van verschillende methoden. Zo gebruiken we interne en externe kwaliteitsmetingen zoals ZorgkaartNederland en de toetsingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Vilente vindt het van belang dat onafhankelijk getoetst wordt of de inhoudelijke kwaliteit van onze zorg, zoals de medicatieveiligheid, op orde is. Dit geldt ook voor de vraag of onze zorgprofessionals voldoende geschoold zijn om aan de steeds complexere zorgvraag te kunnen voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Met alle cliënten en hun naasten wordt daarom een zorgplan opgesteld, waarin we alle informatie vastleggen om de zorg-, hulp- en dienstverlening optimaal af te stemmen op hun wensen. Om ervoor te zorgen dat de zorg goed blijft aansluiten op de behoefte, bespreken we het zorgplan minimaal eenmaal per jaar met de cliënt.

Vilente is sinds 2015 actief op ZorgkaartNederland. Een gemakkelijke en transparante manier om onze kwaliteit continu te meten en met onze cliënten in gesprek te blijven. Deze zorgvergelijkingssite stelt ons in staat om sneller verbeterpunten op te pakken. Dat is fijn voor onze cliënten en ook voor medewerkers die in de oude situatie tot wel zes maanden moesten wachten op rapporten over kwaliteitsmetingen en welke actie zij daarop konden nemen.

Lees hier de brief van Inspectie voor de Gezondheidszorg van september 2016 over de kwaliteit bij Vilente.

Toezicht en nabijheid in de woonzorgcentra van Vilente

Cliënten die bij Vilente komen wonen hebben doorgaans structureel behoefte aan zorg, op meerdere momenten per dag. Nieuwe cliënten komen bijna altijd uit een thuissituatie waar de partner/kind of ander familielid voortdurend intensief voor de cliënt gezorgd heeft en vaak dag en nacht bij de cliënt is geweest. Er leeft regelmatig de verwachting dat bij alle cliënten van Vilente in de buurtkamers en/of in hun appartement 24 uurs permanente toezicht is van een verzorgende/verpleegkundige. Dat is niet het geval, wat niet wil zeggen dat Vilente geen toezicht houdt en zorgt dat verzorgenden en verpleegkundigen continu in de directe nabijheid van cliënten werkzaam zijn.
>>Lees de hele notitie.

Toelichting Uitvraag IGZ van kwaliteitsgegevens

Op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vanaf 31 januari 2017 de antwoorden te lezen van zorgorganisaties die in het najaar van 2016 hun informatie over 2015 op verzoek van de IGZ hebben ingediend. De IGZ publiceert alleen informatie van die zorgorganisaties die hiervoor toestemming hebben gegeven. Vilente vindt transparantie belangrijk en werkt hier graag aan mee. Ook onze informatie vindt u dus op de website van IGZLees hier de toelichting van Vilente op de toetsing van de IGZ.