Kwaliteit van zorg gaat over het welbevinden van cliënten

Vilente streeft naar de beste kwaliteit van zorg voor haar cliënten. Dat betekent dat we kijken of cliënten zich prettig voelen, ondanks hun beperkingen. Met onze cliënten, en hun familie, bepreken we wat ze zelf nog kunnen en willen bijdragen aan hun omgeving. Wij vinden het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf de regie houden over hun leven en daarmee het gevoel hebben waardevol te zijn. Dat maakt dat je nog kunt genieten, al is het maar van kleine dingen.

Bij Vilente stellen we niet het ziektebeeld voorop, maar het welbevinden van cliënten en hetgeen zij nog kunnen en graag willen doen. Het is onze passie om dat goed te doen en daarin te blijven verbeteren. Om inzichtelijk te maken waar onze verbeterpunten liggen, maken we gebruik van verschillende methoden. Zo gebruiken we interne en externe kwaliteitsmetingen zoals ZorgkaartNederland en de toetsingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Vilente vindt het van belang dat onafhankelijk getoetst wordt of de inhoudelijke kwaliteit van onze zorg, zoals de medicatieveiligheid, op orde is. Dit geldt ook voor de vraag of onze zorgprofessionals voldoende geschoold zijn om aan de steeds complexere zorgvraag te kunnen voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Met alle cliënten en hun naasten wordt daarom een zorgplan opgesteld, waarin we alle informatie vastleggen om de zorg-, hulp- en dienstverlening optimaal af te stemmen op hun wensen. Om ervoor te zorgen dat de zorg goed blijft aansluiten op de behoefte, bespreken we het zorgplan minimaal eenmaal per jaar met de cliënt.

Vilente is sinds 2015 actief op ZorgkaartNederland. Een gemakkelijke en transparante manier om onze kwaliteit continu te meten en met onze cliënten in gesprek te blijven. Deze zorgvergelijkingssite stelt ons in staat om sneller verbeterpunten op te pakken. Dat is fijn voor onze cliënten en ook voor medewerkers die in de oude situatie tot wel zes maanden moesten wachten op rapporten over kwaliteitsmetingen en welke actie zij daarop konden nemen.

Toezicht en nabijheid in de woonzorgcentra van Vilente

Cliënten die bij Vilente komen wonen hebben doorgaans structureel behoefte aan zorg, op meerdere momenten per dag. Nieuwe cliënten komen bijna altijd uit een thuissituatie waar de partner/kind of ander familielid voortdurend intensief voor de cliënt gezorgd heeft en vaak dag en nacht bij de cliënt is geweest. Er leeft regelmatig de verwachting dat bij alle cliënten van Vilente in de buurtkamers en/of in hun appartement 24 uurs permanente toezicht is van een verzorgende/verpleegkundige. Dat is niet het geval, wat niet wil zeggen dat Vilente geen toezicht houdt en zorgt dat verzorgenden en verpleegkundigen continu in de directe nabijheid van cliënten werkzaam zijn.
>>Lees de hele notitie.

Professionele Adviesraad Vilente

In 2017 installeerde Vilente de Professionele adviesraad (PAR). De PAR verkleint de afstand tussen de professionals en de besluitvormers. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van bestuur van Vilente.

De adviesraad draagt bij aan een lerende organisatie. Doordat verschillende disciplines verenigd zijn, bekijkt de raad een proces of werkwijze van alle kanten. Professionals die direct betrokken zijn bij de cliënt, kunnen goed inschatten of een verandering van beleid in het werkveld goed uitvoerbaar is en ook daadwerkelijk een verbetering is voor de cliënten van Vilente. De PAR sluit aan bij Planetree, het zorgconcept waarop Vilente haar visie baseert. Betere zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie, vormen de pijlers van Planetree.

“Leren van elkaar en het blijven verbeteren van onze kwaliteit, dat zijn voor ons de belangrijkste voordelen van een Professionele adviesraad (PAR) bij Vilente”, vertelt locatiemanager Patricia Vermeulen. “Onze medewerkers zijn professionals die trots zijn op hun vak en het met passie uitvoeren. Zij weten als geen ander hoe genomen besluiten uitpakken voor hun werk en voor de cliënten. Het is daarom niet meer dan logisch dat wij hen daar een grotere rol in geven.”