Voorlopig ontwerp Overdal bekend

Gisterenavond zijn tijdens een bijeenkomst in zalencentrum Lebret in Oosterbeek de omwonenden, winkeliers en andere betrokkenen door Vilente geïnformeerd over de ontwikkelingen van het nieuw te bouwen pand in Oosterbeek. Het huidige Overdal met 91 zitslaapkamers wordt vervangen door een locatie met 110 volwaardige appartementen en 14 studio’s voor totaal 124 mensen. Tijdens de bijeenkomst zijn door de architect beelden gedeeld van het voorlopig ontwerp. Na de presentatie hebben de omwonenden vragen kunnen stellen over het ontwerp.

Historie als inspiratiebron voor het ontwerp
Begin 20e eeuw hebben op dezelfde plek een aantal villa’s gestaan en later een verzorgingshuis. Het ontwerp van het nieuwe pand is geïnspireerd op de uitstraling uit die tijd. Dit is terug te zien in de kopgevel, serre en steenkleuren. Het pand krijgt een U-vorm met een binnentuin waar ontmoeten en activiteiten centraal staan. De architect gaat na het voorlopig ontwerp aan de slag met het definitieve ontwerp. Hierin wordt op detailniveau bepaald hoe de appartementen, balkons, centrale ruimtes en dergelijke eruit gaan zien. Dit definitieve ontwerp zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 gereed zijn.

Van zitslaapkamers naar volwaardige appartementen
Het nieuwe pand heeft meer capaciteit en volume dan het huidige Overdal. Oosterbeek is een vergrijzende gemeente en uit onderzoek blijkt dat er een groeiende behoefte is aan woonzorgappartementen. De groei van 91 naar 124 is nodig om deze zorgvraag op te vangen. Het gebouw krijgt, passend bij de huidige tijd, volwaardige appartementen waar mensen kunnen wonen en de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Elk appartement heeft een eigen woonkamer met pantry, slaapkamer en badkamer. Daarnaast zijn er in het pand verschillende faciliteiten zoals buurtkamers en ontmoetingsplekken, waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen treffen.

Schaduwstudies en verkeersroutes
Bij het ontwerp is besloten om in de breedte het volume te creëren en niet in de hoogte. Omdat het perceel een hoogteverschil kent, komt een deel van het pand onder het zogenaamd maaiveld. Het hoogste deel is parallel aan de kerk gesitueerd. Na het gesprek met de omwonenden zal nog nader bekeken worden wat het schaduweffect is op de tuinen van omwonenden als ook het effect van de huidige hoge bomen die er staan. “Het huidige ontwerp is gebaseerd op de voorspelde zorgvraag in Oosterbeek en een daarbij sluitende financiering. Maar alternatieven om het hoogste punt wat te verlagen, gaan we zeker bekijken”, aldus Ton Poos, bestuurder van Vilente.

De verkeersactiviteit is ook besproken in de bijeenkomst op 12 oktober. Met de gemeente wordt bekeken welke vrachtverkeersroute het minste overlast geeft voor omwoners. Ook zullen meer parkeerplekken komen dan er nu zijn. Deze zullen vooral voor bezoekers en personeel zijn, omdat de beoogde bewoners meestal geen auto meer (kunnen) rijden.

Sociale innovatie
Vilente kijkt samen met partners naar hoe het nieuwe gebouw, de kerk en de tuin een maatschappelijk functie te geven. Er zijn verschillende ideeën die nog uitgewerkt worden. Het doel is dat het nieuwe pand, dat centraal gepositioneerd is, bijdraagt aan de sociale cohesie in het dorp.

Sloop en start bouw
In de oude locatie Overdal wonen op dit moment nog bewoners van Siza. Dit is nog tijdelijk en zij verhuizen ook eind dit jaar naar een tijdelijke locatie. Daarna kan het pand gesloopt worden. Afhankelijk van de bestemmingsprocedure bij de gemeente is de planning dat er in het najaar van 2022 gestart kan worden met de bouw. De verwachte bouwtijd bedraagt 12 tot 15 maanden.