“Vilente is een uitdagende organisatie voor een specialist ouderengeneeskunde!’’

Geplaatst op 17 november 2017 in Nieuws, Werken bij Vilente.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Vilente is de grootste aanbieder van ELV-zorg en de enige aanbieder van spoedzorg in deze regio. “Dat betekent dat wij onze organisatie zodanig hebben ingericht dat mensen die direct complexe zorg nodig hebben op ons kunnen rekenen”, legt Joeri van Kalleveen, manager Advies- en Behandeling bij Vilente, uit.

Het gaat hierbij in de meeste gevallen om ouderen die tijdelijk in één van de woonzorgcentra van Vilente verblijven en al dan niet doorstromen naar verpleeghuiszorg. “Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is de complexiteit van de spoedzorg toegenomen. Ook bij de verpleeghuiszorg in onze woonzorgcentra is de uitdaging voor artsen en behandelaars steeds uitdagender geworden.”

Vilente is volop in ontwikkeling, ook op het gebied van haar behandeldiensten. “We willen graag een antwoord bieden op een maatschappelijke vraag in onze regio. Daarbij kijken we over de muren van organisaties heen”, vertelt Joeri verder. Met een regionale, en in de toekomst
modulaire inrichting van haar behandeldienst, zet Vilente onder andere in op de uitbreiding van activiteiten in de 1e lijn. “Wij werken aan een product waarmee we vanuit verschillende disciplines de behoefte van kwetsbare ouderen inzichtelijk maken voor verwijzers of andere collega zorgverleners.” Met deze dienstverlening kan een hulpvraag in zijn totaliteit beantwoord worden. “We kunnen daarmee intensiever van elkaars expertise gebruik maken. Deze werkwijze komt nog onvoldoende voor in onze regio. En daar is zeker behoefte aan. Het sluit ook goed aan bij onze dienstverlening met betrekking tot spoedzorg. Daarvoor weten verwijzers in de regio ons goed te vinden.”

Deze innovatieve ontwikkelingen, gecombineerd met de toenemende complexiteit van de problematiek in de ouderenzorg, maken dat er een interessante uitdaging voor specialisten ouderengeneeskunde ligt, aldus eerste geneeskundige en specialist ouderengeneeskunde Ewout van Maurik. “Vilente is een laagdrempelige en open organisatie, met veel kansen en ruimte voor enthousiaste collega’s die met ons de uitdagingen willen aangaan waar de ouderenzorg voor staat. Zowel intramuraal als extramuraal.”

Terug naar het nieuwsoverzicht

Vilente biedt thuiszorg, verzorg- en verpleeghuiszorg en aanvullende diensten in Renkum, Ede en Wageningen.