Regiomanager Vilente Ede uitgeroepen tot Planetree Kanjer

Vanaf haar eerste werkdag in mei 2017 zet Mariëlle Veenendaal* zich bij Vilente in voor het Planetree gedachtegoed. Ze weet met haar tomeloze enthousiasme de visie van mensgerichte zorg op anderen over te brengen en is daarmee een inspiratie voor haar collega’s. Haar missie is om Planetree in het DNA van alle medewerkers te krijgen.

Mariëlle heeft oprechte aandacht voor de wensen en behoeften van bewoners van woonzorgcentra St Barbara, de Pleinen en de Klinkenberg. Vilente waardeert deze mensgerichte houding naar cliënten, naasten en collega’s en heeft Mariëlle daarom op 10 februari de titel ‘Planetree Kanjer’ gegeven.

Vanaf 2012 werkt Vilente volgens het gedachtegoed van Planetree. Planetree is een manier van denken en doen waarbij mensgerichte zorg voorop staat. Het leveren van zorg op hoogste niveau, waarin een prettige omgeving, hartelijke en respectvolle omgang, keuzevrijheid en het houden van de eigen regie centraal staan. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder individu het verschil kan maken.

Mensgerichte zorg binnen Vilente
Met het uitreiken van de Planetree Kanjer toont Vilente waardering voor medewerkers die mensgerichte zorg in de praktijk vorm geven. Aandacht voor het individu staat centraal. Niet alleen aandacht voor de wensen en behoeften van de bewoners, maar ook voor die van medewerkers.

Doelstellingen van de Planetree Kanjer zijn:

  • De complimentencultuur vergroten
  • Collega’s inspireren door goede voorbeelden zichtbaar te maken
  • Planetree onder de aandacht houden in de hele organisatie

*Rechts op de foto: Mariëlle Veenendaal, regiomanager Vilente Ede, links Pauline Wegh, Planetreecoördinator bij Vilente.