Officiële opening De Klinkenberg Ede

Met een luide knal en vrolijke slierten openden burgemeester Verhulst en bewoonster mevrouw Pouw dinsdag 2 oktober officieel De Klinkenberg. Onder het toeziend oog van het hele Edese college, bewoners, medewerkers en andere belangstellenden werd de bouw van deze in de wijk geïntegreerde locatie gevierd.

Net als thuis
“Het is echt fijn dat onze bewoners zo snel gewend zijn’’, vertelt Patricia Vermeulen, locatiemanager. “Het voelt alsof we hier op vakantie zijn’’, kregen we in het begin nog wel eens te horen. Ze hebben zich hier vanaf dag één thuis gevoeld.” Bestuurder Ton Poos benoemde in zijn speech dat De Klinkenberg op een uitstekende manier onderdeel uitmaakt van de prachtige wijk. “De wandelpaden zijn uitnodigend, net als de dierenweide en de beweegtuin met de speeltoestellen. Maar ook binnen, in de buurtkamers, is altijd wat te doen. Het ‘net als thuis’- gevoel staat hier voorop.”

Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis
Bij locatie De Klinkenberg zijn alle elementen van Vilente terug te vinden:

  • laagdrempelig ontmoeten en het versterken van de sociale cohesie in de wijk
  • het ondersteunen van het langer thuis wonen door wijkverpleging
  • de tijdelijke opvangmogelijkheden
  • het inzetten van onze behandeldienst in de eerste lijn en
  • het wonen en leven in De Klinkenberg of een van de andere 8 locaties.

Als Planetree-organisatie zetten wij onze kennis, kunde en ervaring in voor goede mensgerichte ouderenzorg in een helende omgeving. We luisteren en kijken naar ouderen zélf en hun mantelzorgers om te achterhalen wat zij belangrijk vinden. We ondersteunen hen bij hun keuzes. Als aanvullend zorg nodig is, dan organiseren we dit, op een manier die het best bij iemand past.

Gericht op de omgeving
Daarbij wil Vilente, net als De Klinkenberg uitnodigend zijn naar haar omgeving. Onze hoogst na te streven doelstelling vinden wij het gezamenlijk in de regio organiseren van een goede integrale ouderenzorg. Dat kan Vilente niet alleen, daarvoor moet en wil Vilente samenwerken. Met andere ouderenzorgorganisaties, met welzijnsorganisaties, met het sociaal domein van de gemeente, met verwijzers, huisartsen en ziekenhuizen.