Nieuwbouwplannen woonzorgcentrum Vilente Overdal

Vilente is bezig met de voorbereidingen voor nieuwbouw van woonzorgcentrum Overdal. Dit pand aan de Utrechtseweg is begin jaren ‘70 gebouwd en ligt in hartje centrum van Oosterbeek. In oktober zijn betrokken partijen, zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers en omwonenden geïnformeerd over de plannen.

Locatiemanager Patricia Vermeulen: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen op hoofdlijnen weet wat onze ideeën zijn voor de toekomst van Overdal. De details en het pakket van eisen worden de komende tijd nader ingevuld. Wat wij al wel weten, is dat er in de nieuwbouw ruime appartementen komen voor 100 tot 120 cliënten. Het gebouw wordt zo ingericht, dat we daar op moderne, professionele wijze verpleeghuiszorg kunnen bieden waarbij het welbevinden van cliënten en mensgerichte zorg centraal staat.”

Wonen met zorg in Oosterbeek
De ambitie van Vilente is om op de locatie een moderne woonvorm te realiseren voor ouderen met een zware zorgvraag (verpleeghuiszorg). Een nieuwe woonvorm ‘beschermd wonen’ genaamd, die duurzaam de vraag beantwoordt van de toekomstige generatie kwetsbare ouderen met een vorm van dementie of een somatische aandoening of beperking.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Vilente heeft een intentieverklaring met het bestuur van de St. Bernulphuskerk getekend om te kijken op welke vlakken zij kunnen samenwerken. “Hoe deze samenwerking eruit gaat zien staat nog open, maar moet wat ons betreft aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen zowel binnen als buiten de gemeente Renkum”, licht Ton Poos, bestuurder van Vilente, toe. “In de gemeente Renkum is sprake van een groeiende behoefte aan huisvesting voor mensen met een intensieve zorgvraag. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de gemeente sterk vergrijst. De voorspelling is dat de groep van 85 jaar en ouder zal stijgen met 166% in 2046 ten opzichte van het jaar 2016. Daarbij is landelijk de tendens dat mensen langer thuis blijven wonen. Op het moment dat zij een indicatie krijgen voor een verpleeghuis, is de zorgvraag vaak groter. Hier spelen wij met de nieuwbouw van Overdal op in.”

Voorlopige planning
December 2019: afronding businesscase nieuwbouw Overdal
Februari 2020: prijsvraag architect
Juni 2020: verhuizing cliënten en medewerkers naar tijdelijke woonlocatie
30 juni 2020: sluiting huidige woonzorgcentrum
Voorjaar 2022: cliënten en medewerkers verhuizen naar de nieuwbouw