Feestelijke ingebruikname beweegtuin Vilente St. Barbara

Een bewoner van St. Barbara in Ede heeft op woensdag 25 mei de beweegtuin op het binnenplein officieel in gebruik genomen. Bewoners en buurtgenoten hebben de toestellen uitgeprobeerd en na afloop samen geproost.

Karin Terbonssen, coördinator welzijn & activering van St. Barbara heeft het initiatief genomen voor dit project. Voor de realisatie heeft akkoord en hulp gekregen van Woonzorg Nederland, gebouw en de seniorenwoningen op het terrein. Nijha, een bedrijf gespecialiseerd in sport- en spelartikelen, heeft de toestellen geleverd. ‘Wij vinden het als organisatie belangrijk dat onze bewoners op een leuke manier in beweging kunnen blijven’, vertelt Karin. ‘Daarom werken er bij Vilente ook bewegingsagogen. Toen Nijha de toestellen kwam presenteren, heb ik advies ingewonnen bij 1 van onze bewegingsagogen, Anouk Godschalk. Hierdoor hebben wij de meest geschikte toestellen kunnen uitzoeken.’

Extra toestel dankzij Ede Doet bonnen
Er zijn 4 toestellen gerealiseerd door Vilente St. Barbara. Daarnaast deed Karin Terbonssen een oproep om de bonnen van Ede Doet te doneren aan St. Barbara. ‘Hier is massaal op gereageerd’, laat Karin enthousiast weten. ‘Hierdoor hebben we zelfs een extra beweegtoestel aan kunnen schaffen. We zijn heel blij met alle steun, vooral ook met de steun van onze overburen die in de appartementen wonen die grenzen aan het plein.’

Einde persbericht