Handige links

www.hoeverandertmijnzorg.nl
In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. Wat er voor u verandert, hangt af van de zorg en ondersteuning die u nu krijgt (uit de AWBZ of de Wmo). U leest er alles over op deze website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

www.hervorminglangdurigezorg.nl
Deze website informeert cliëntenorganisaties, professionals, (zorg)aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten over de transitie van het zorgstelsel. Hervorminglangdurigezorg.nl is een initiatief van het ministerie van VWS in samenwerking met diverse andere partijen.

Bereken uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl
Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de zorg die u thuis krijgt.

www.ciz.nl
Vilente is één van de organisaties in Nederland die zelf mag indiceren en wij dienen uw aanvraag vervolgens in bij het CIZ. AWBZ-zorg is zorg die wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om deze zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg.

Het zorgloket van uw gemeente:

Ede
Wmo-loket, Raadhuisplein 1, Ede (in Raadhuis Publiekszaken)
Telefoon: 0318 680903
E-mail: wmo@ede.nl
http://www.lokaalloket.nl/ede/

Renkum
Zorgloket, Generaal Urquhartlaan 18G, Oosterbeek (in Gezondheidscentrum
De Dennenkamp)
Telefoon: 026 3397270
E-mail: zorgloket@renkum.nl
http://www.renkum.nl/Inwoners/Zorg_en_Welzijn/Zorgloket_Wmo

Wageningen
Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a (‘t Palet), 6707 GX Wageningen
Telefoon: 0317 410160
E-mail: startpunt@wageningen.nl
http://www.startpuntwageningen.nl/

Vilente biedt thuiszorg, verzorg- en verpleeghuiszorg en aanvullende diensten in Renkum, Ede en Wageningen.