Wanneer moet ik een eigen bijdrage betalen?

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de zorg die u thuis krijgt. www.hetcak.nl