Voor meer informatie over Zorg, diensten & tarieven

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Zorg, diensten en tarieven

Woont u tijdelijk of permanent in een woonzorgcentrum van Vilente? Dan kunt u gebruik maken van verschillende diensten.

Deze worden soms vergoed door uw verzekering, u betaalt hiervoor een eigen bijdrage of u betaalt direct voor de dienstverlening. In de producten- en dienstencatalogus kunt u hier meer over lezen.  Onze klantadviseurs helpen u graag verder. Neem contact op met Vilente Klantadvies.

Wachtlijsten

Bij Vilente vinden we het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Helaas hebben we soms te maken met een wachtlijst. Of u in aanmerking komt voor een woning bij Vilente hangt af van uw indicatie en de wachttijden bij Vilente.

Voor onze woonzorgcentra hebben wij een minimale wachtlijst, afhankelijk van de locatie. Of een woning beschikbaar is, kunt u zien op de pagina Beschikbare woningen. Wanneer u niet direct in een locatie van Vilente terecht kunt en u heeft wel een indicatie waarmee u recht heeft op wonen in een woonzorgcentrum, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Voor persoonlijke verzorging en verpleging aan huis heeft Vilente geen wachtlijst.

Wilt u meer informatie over wachttijden? Neem dan contact op met Vilente Klantadvies.

Eigen bijdrage

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, dan betaalt u een eigen bijdrage voor uw zorg. Deze bijdrage hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U ontvangt een factuur van het CAK om uw eigen bijdrage te betalen. Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Wasregeling

Vilente werkt samen met Wasserij Barth Slijkhuis. Wanneer u bij Vilente komt wonen, ontvangt u uitgebreide informatie en een tarievenlijst van de wasserij. U kunt met hen een overeenkomst sluiten en uw wasgoed door Wasserij Slijkhuis laten verzorgen. Wanneer u bedlinnen, handdoeken en washandjes van Vilente gebruikt, worden deze kosteloos voor u gewassen.

Cliëntenportaal

Via het cliëntenportaal, heeft u als cliënt en contactpersoon toegang tot uw elektronisch cliënten dossier (ECD). In het ECD vindt u uw zorgleefplan, waarin de afspraken over de geleverde zorg staan. U leest hierin de rapportages en kunt uw agenda inzien.

Partneropname

In iedere woonplaats waar Vilente zit, is er de mogelijkheid tot partneropname. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden om samen met uw partner bij ons te komen wonen.

Logeermogelijkheid naasten

Wij bieden naasten op elke locatie in gemeente Ede, Wageningen en Renkum de mogelijkheid om te blijven logeren.

Inrichting en stoffering

Appartementen voor tijdelijke opname zijn volledig gestoffeerd en ingericht door Vilente. Wanneer u met een indicatie voor langere tijd bij Vilente komt wonen, kunt u zelf bepalen hoe u uw appartement wilt inrichten. Standaard zijn de appartementen voorzien van vloerbedekking, gordijnen, een bed met matras, bedden- en linnengoed. U kunt er ook voor kiezen om het appartement naar uw eigen smaak in te richten. De kosten daarvoor betaalt u dan zelf.

Verhuizing of overlijden

Als u op verzoek van Vilente naar een andere locatie van Vilente verhuist, dan brengt dat voor u geen kosten met zich mee. Wij nemen u het werk zoveel mogelijk uit handen. Wenst u zelf te verhuizen, dan regelt en betaalt u dat zelf. Natuurlijk helpen wij u ook dan zoveel mogelijk.

Een appartement ontruimen na een overlijden, is vaak een emotionele gebeurtenis. Vilente hanteert daarom een periode van zeven dagen om dat te regelen. Na een verhuizing vragen wij u het appartement binnen zeven dagen in oorspronkelijke staat op te leveren.

Tandarts

Wanneer u een indicatie heeft voor verpleeghuiszorg (Zorgzwaartepakket 5 of hoger), is Vilente verantwoordelijk voor de noodzakelijke zorg door een tandarts. U hoeft dit zelf niet te betalen.

Wanneer u tijdelijk bij Vilente verblijft, blijft u onder behandeling van uw eigen tandarts. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening, of worden vergoed door uw zorgverzekering.
Onze klantadviseurs kunnen u hier meer over vertellen.

Voetverzorging

Vilente werkt samen met gekwalificeerde pedicures voor voetzorg. Er zijn 3 soorten voetzorg:
1   Noodzakelijke voetzorg zonder medische indicatie (knippen en vijlen teennagels, eelt verwijderen en de behandeling van eventuele likdoorns, schimmelnagels of ingegroeide nagels)
2   Noodzakelijke voetzorg met medische indicatie door een arts. Bijvoorbeeld bij een diabetische of reumatische voet of vaatlijden
3   Verwenvoetzorg (zoals nagels lakken, een voetmassage of vaker dan 6 weken een behandeling). Dit wordt op de meeste locaties aangeboden

Zzp met behandeling
De kosten zijn afhankelijk van de soort voetzorg:

  • Alle noodzakelijke voetzorg (dus met en zonder medische indicatie) betaalt Vilente.
  • Verwenvoetzorg betaalt u zelf aan de pedicure.

Logies met of zonder zorg, zzp zonder behandeling, Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatie zorg
De kosten zijn afhankelijk van de soort voetzorg:

  • Noodzakelijke voetzorg zonder medische indicatie betaalt Vilente.
  • Noodzakelijke voetzorg met medische indicatie brengt de pedicure bij u in rekening. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en wordt mogelijk door uw zorgverzekeraar vergoed.
  • Verwenvoetzorg betaalt u zelf aan de pedicure.

Recreatie en ontspanning (vrijwillige eigen bijdrage)

Vilente zorgt voor ontspannende activiteiten zoals naar muziek luisteren, film kijken of spelactiviteiten. Voor uitstapjes, activiteiten op de afdeling kan een maandelijkse vrijwillige eigen bijdrage worden gevraagd, deze bedraagt 10 euro per maand.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Wat cliëntondersteuning precies inhoudt en wat deze voor u kan betekenen, leest u in de factsheet, die u hier kunt downloaden.

Wet Zorg en Dwang / Cliëntvertrouwenspersoon

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

In de visie van Vilente houdt de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven. Vrijheidsbeperkende maatregelen mijden we bij Vilente dan ook zoveel mogelijk, Als deze toch noodzakelijk blijken, worden deze alleen toegepast na overleg met meerdere disciplines en de cliënt/vertegenwoordiger en met inachtneming van wat hierover in de Wet Zorg en Dwang is bepaald.

Cliëntvertrouwenspersoon
Zowel de cliënt als diens vertegenwoordiger heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon biedt die ondersteuning en is er bij uitstek voor u en uw naaste.

Heeft u als familie een vraag, een klacht of probleem? Neem dan gerust contact op met de cliëntvertrouwenspersoon. Uw vraag is bij hem of haar welkom en veilig.
–  Sabrina Scalzotto  voor de locaties in Ede en Wageningen
– Hennie Kuiperij voor de locaties in Heelsum, Oosterbeek en Doorwerth

Ontmoetingscentra, dagbesteding en dagbehandeling

Het Ontmoetingscentrum is er voor mensen die zelfstandig thuis wonen en een psychiatrische aandoening hebben, een vorm van dementie of lichamelijke beperkingen hebben. In het Ontmoetingscentrum ontmoet u andere mensen en door het aangeboden programma, krijgt u meer structuur in uw dag. U wordt begeleid door een deskundig team en betrokken vrijwilligers. Zij houden rekening met de verschillende interesses van de bezoekers en zorgen voor een leuk en gevarieerd programma. Samen de krant lezen, geheugentraining, muziek, een lezing, voorlichting, een uitstapje met de bus; zijn wat voorbeelden van de activiteiten die zij voor de bezoekers organiseren. De locaties die dagbesteding leveren binnen Vilente zijn het Beekdal in Heelsum, St. Barbara in Ede, de Molenberg in Oosterbeek en Pieter Pauw in Wageningen. Om in aanmerkingen te komen voor dagbesteding heeft u een WMO beschikking nodig, een WLZ indicatie of particulier.

Tijdelijk verblijf en logeeropvang

Het kan voorkomen dat u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen. Bijvoorbeeld door ziekte, onvoldoende herstel na ziekenhuisopname of omdat uw partner of naasten tijdelijk niet aanwezig zijn. Bij Pieter Pauw in Wageningen, De Klinkenberg in Ede en Overdal in Oosterbeek kunt u afhankelijk van de zorgvraag terecht voor een tijdelijk verblijf.

Tijdelijk verblijf in de vakantieperiode wordt soms vergoed vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg).

Indien u niet voor een vergoeding in aanmerking komt, betaalt u een bedrag per nacht, inclusief maaltijden, alarmering, koffie en thee. Het tarief hiervoor verschilt per locatie. De klantadviseurs kunnen u infomeren over welke mogelijkheden er zijn en welke tarieven hiervoor gelden.

Onze klantadviseurs vertellen u graag hoe verschillende manier van tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld respijtzorg, bekostigd worden en helpen u graag op weg.

Zorgdomotica

Vilente zet gericht zorgdomotica toepassingen in om bewoners zoveel mogelijk privacy en bewegingsruimte te geven. Vilente maakt gebruik van slimme technieken als sensoren en camera’s. Deze signaleren bewegingen die afwijken van wat iemand gangbaar laat zien. De verzorging hoeft zo niet voor ieder signaal de bewoner in zijn appartement te storen en kunnen al naar gelang zorgbehoefte ingezet worden. Inmiddels zijn deze vormen van zorgdomotica toegepast op Het Beekdal, De Klinkenberg, De Pleinen, St. Barbara en Mooi-Land. Pieter Pauw in voorbereiding waarna andere locaties volgen. In woonzorgcentrum De Molenberg zit zorgrobot Sara, die verhalen voorleest, muziek afspeelt en hersengym samen met bewoners kan doen.

De klantadviseurs kunnen u infomeren over welke mogelijkheden er zijn.