Voor meer informatie over Zorg, diensten & tarieven

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Zorg, diensten en tarieven

Woont u tijdelijk of permanent in een woonzorgcentrum van Vilente? Dan kunt u gebruik maken van verschillende diensten.

Deze worden soms vergoed door uw verzekering, u betaalt hiervoor een eigen bijdrage of u betaalt direct voor de dienstverlening. In de producten- en dienstencatalogus kunt u hier meer over lezen.  Onze klantadviseurs helpen u graag verder. Neem contact op met Vilente Klantadvies.

Wachtlijsten

Bij Vilente vinden we het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Helaas hebben we soms te maken met een wachtlijst. Of u in aanmerking komt voor een woning bij Vilente hangt af van uw indicatie en de wachttijden bij Vilente.

Voor onze woonzorgcentra hebben wij een minimale wachtlijst, afhankelijk van de locatie. Of een woning beschikbaar is, kunt u zien op de pagina Beschikbare woningen. Wanneer u niet direct in een locatie van Vilente terecht kunt en u heeft wel een indicatie waarmee u recht heeft op wonen in een woonzorgcentrum, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Voor persoonlijke verzorging en verpleging aan huis heeft Vilente geen wachtlijst.

Wilt u meer informatie over wachttijden? Neem dan contact op met Vilente Klantadvies.

Eigen bijdrage

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, dan betaalt u een eigen bijdrage voor uw zorg. Deze bijdrage hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U ontvangt een factuur van het CAK om uw eigen bijdrage te betalen. Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Zorgindicatie aanvragen

Voor wonen in de woonzorgcentra van Vilente heeft u een indicatie nodig. Onze klantadviseurs helpen u hier graag bij. Soms kan Vilente zelf de indicatie voor u verzorgen. In andere gevallen kunnen onze klantadviseurs u helpen met het indienen van een aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Wasregeling

Vilente werkt samen met Wasserij Barth Slijkhuis. Wanneer u bij Vilente komt wonen, ontvangt u uitgebreide informatie en een tarievenlijst van de wasserij. U kunt met hen een overeenkomst sluiten en uw wasgoed door Wasserij Slijkhuis laten verzorgen. Wanneer u bedlinnen, handdoeken en washandjes van Vilente gebruikt, worden deze kosteloos voor u gewassen.

Cliëntenportaal

Via het cliëntenportaal, heeft u als cliënt en contactpersoon toegang tot uw elektronisch cliënten dossier (ECD). In het ECD vindt u uw zorgleefplan, waarin de afspraken over de geleverde zorg staan. U leest hierin de rapportages en kunt uw agenda inzien.

Partneropname en logeren

In een aantal locaties van Vilente is het mogelijk om samen met uw partner te komen wonen. U vindt hierover informatie op de pagina van de verschillende locaties. Uw persoonlijke situatie, die van uw partner, uw indicatie en de mogelijkheden van de locaties, maken dat onze klantadviseurs u hier graag persoonlijk over informeren. Wanneer de situatie daarom vraagt, is er voor naasten de mogelijkheid om te blijven logeren. Ook hierover kunnen onze klantadviseurs u informeren.

Inrichting en stoffering

Appartementen voor tijdelijke opname zijn volledig gestoffeerd en ingericht door Vilente. Wanneer u met een indicatie voor langere tijd bij Vilente komt wonen, kunt u zelf bepalen hoe u uw appartement wilt inrichten. Standaard zijn de appartementen voorzien van vloerbedekking, gordijnen, een bed met matras, bedden- en linnengoed. U kunt er ook voor kiezen om het appartement naar uw eigen smaak in te richten. De kosten daarvoor betaalt u dan zelf.

Verhuizing of overlijden

Als u op verzoek van Vilente naar een andere locatie van Vilente verhuist, dan brengt dat voor u geen kosten met zich mee. Wij nemen u het werk zoveel mogelijk uit handen. Wenst u zelf te verhuizen, dan regelt en betaalt u dat zelf. Natuurlijk helpen wij u ook dan zoveel mogelijk.

Een appartement ontruimen na een overlijden, is vaak een emotionele gebeurtenis. Vilente hanteert daarom een periode van zeven dagen om dat te regelen. Na een verhuizing vragen wij u het appartement binnen zeven dagen in oorspronkelijke staat op te leveren. Als dat niet mogelijk is, kan Vilente u daarbij helpen. Wij brengen daarbij de volgende kosten in rekening:

  • Schoonmaken: € 27,00 per uur
  • Afvoeren van goederen/inventaris: € 150,00
  • Herstellen van schade/terugbrengen naar oorspronkelijke staat: kostprijs

Tandarts

Wanneer u een indicatie heeft voor verpleeghuiszorg (Zorgzwaartepakket 5 of hoger), is Vilente verantwoordelijk voor de noodzakelijke zorg door een tandarts. U hoeft dit zelf niet te betalen.

Wanneer u tijdelijk bij Vilente verblijft, blijft u onder behandeling van uw eigen tandarts. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening, of worden vergoed door uw zorgverzekering.
Onze klantadviseurs kunnen u hier meer over vertellen.

Voetverzorging

Medewerkers van Vilente verzorgen uw teennagels als u dat zelf niet meer kunt. Als de inzet van een pedicure medisch noodzakelijk is, dan betaalt Vilente dit wanneer u een indicatie heeft voor verpleeghuiszorg. Voor eventuele extra voetverzorging of in andere gevallen kunt u gebruik maken van een pedicure. Dat betaalt u dan zelf. Wanneer u daar een medische indicatie voor heeft, vergoedt soms uw zorgverzekeraar deze kosten.

Recreatie en ontspanning (vrijwillige eigen bijdrage)

Vilente zorgt voor ontspannende activiteiten zoals naar muziek luisteren, film kijken of spelactiviteiten. Voor uitstapjes, activiteiten op de afdeling kan een maandelijkse vrijwillige eigen bijdrage worden gevraagd, deze bedraagt 10 euro per maand.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Wat cliëntondersteuning precies inhoudt en wat deze voor u kan betekenen, leest u in de factsheet, die u hier kunt downloaden.

Wet Zorg en Dwang / Cliëntvertrouwenspersoon

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

In de visie van Vilente houdt de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven. Vrijheidsbeperkende maatregelen mijden we bij Vilente dan ook zoveel mogelijk, Als deze toch noodzakelijk blijken, worden deze alleen toegepast na overleg met meerdere disciplines en de cliënt/vertegenwoordiger en met inachtneming van wat hierover in de Wet Zorg en Dwang is bepaald.

Cliëntvertrouwenspersoon
Zowel de cliënt als diens vertegenwoordiger heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon biedt die ondersteuning en is er bij uitstek voor u en uw naaste.

Heeft u als familie een vraag, een klacht of probleem? Neem dan gerust contact op met de cliëntvertrouwenspersoon. Uw vraag is bij hem of haar welkom en veilig.

De cliëntvertrouwenspersonen voor Vilente zijn te bereiken via Adviespunt Zorgbelang. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 929 40 99 (ma t/m vr van 09.00 – 17.00, lokaal gesprekstarief), of via adviespuntzorgbelang.nl

Ontmoetingscentra, dagbesteding en dagbehandeling

Het Ontmoetingscentrum is er voor mensen die zelfstandig thuis wonen en een psychiatrische aandoening hebben, een vorm van dementie of lichamelijke beperkingen hebben. In het Ontmoetingscentrum ontmoet u andere mensen en door het aangeboden programma, krijgt u meer structuur in uw dag. U wordt begeleid door een deskundig team en betrokken vrijwilligers. Zij houden rekening met de verschillende interesses van de bezoekers en zorgen voor een leuk en gevarieerd programma. Samen de krant lezen, geheugentraining, muziek, een lezing, voorlichting, een uitstapje met de bus; zijn wat voorbeelden van de activiteiten die zij voor de bezoekers organiseren. De locaties die dagbesteding leveren binnen Vilente zijn het Beekdal in Heelsum, St. Barbara in Ede, de Molenberg in Oosterbeek en Pieter Pauw in Wageningen. Om in aanmerkingen te komen voor dagbesteding heeft u een WMO beschikking nodig, een WLZ indicatie of particulier.

Tijdelijk verblijf en logeeropvang

Het kan voorkomen dat u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen. Bijvoorbeeld door ziekte, onvoldoende herstel na ziekenhuisopname of omdat uw partner of naasten tijdelijk niet aanwezig zijn. Bij Pieter Pauw in Wageningen, De Klinkenberg in Ede en Overdal in Oosterbeek kunt u afhankelijk van de zorgvraag terecht voor een tijdelijk verblijf.

Tijdelijk verblijf in de vakantieperiode wordt soms vergoed vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg).

Indien u niet voor een vergoeding in aanmerking komt, betaalt u een bedrag per nacht, inclusief maaltijden, alarmering, koffie en thee. Het tarief hiervoor verschilt per locatie. De klantadviseurs kunnen u infomeren over welke mogelijkheden er zijn en welke tarieven hiervoor gelden.

Onze klantadviseurs vertellen u graag hoe verschillende manier van tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld respijtzorg, bekostigd worden en helpen u graag op weg.

Zorgtechnologie

Vilente is continu op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. Om bewoners zoveel mogelijk privacy en bewegingsruimte te geven wordt er in een aantal woonzorgcentra slimme techniek toegepast. Zoals in De Klinkenberg, hier wordt gebruik gemaakt van lerende camera’s voor mensen met een vorm van dementie of ouderen met complexe lichamelijke beperkingen. Deze camera’s signaleren wanneer bewegingen afwijken van wat iemand gangbaar laat zien. De verzorging hoeft zo niet voor ieder signaal de bewoner in zijn appartement te storen. De klantadviseurs kunnen u infomeren over welke mogelijkheden er zijn en welke tarieven hiervoor gelden