Wat zijn uw voorkeuren?
Woonplaats
 • Ede
 • Wageningen
 • Heelsum
 • Oosterbeek
Type woning
 • Beschermd wonen
 • Groepswonen
 • Tijdelijk wonen met zorg
Aantal kamers
 • 1 kamer
 • 2+ kamers
Aantal personen
 • 1 persoon
 • 2 personen

Vilente biedt thuiszorg, verzorg- en verpleeghuiszorg en aanvullende diensten in Renkum, Ede en Wageningen.